Expert accesare fonduri structurale POR, PNDR

Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Se recruteaza si din


Cerinte
-
- Experieta in scierea si implementarea de proiecte POR, PNDR intre 3 si 5 ani
- Studii superioare in domeniul economic/constructii/arhitectura/ transporturi
- Carnet de conducere categoria B
- Limba Engleza mediu si avansat
Atributii
- Verifica eligibilitatea solicitantului, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului;
- Redacteaza cererea de finantare, studiul de fezabilitate si planul de mobilitate in functie de specificul proiectului;
- Pregateste forma finala a proiectului si asigura depunerea sa fizica sau online, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului;
- Participa la implementarea corespunzatoare a proiectelor aflate in derulare.


  • Interviu online
  • Va rugam sa va limitati la experienta dvs in scrierea de proiecte POR pentru beneficiari publici
  • Va rugam sa va limitati la experienta dvs in scrierea de proiecte PNDR pentru beneficiari publici