Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


1 post de EXPERT LA DIRECȚIA OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ, SERVICIUL GESTIUNEA RISCULUI FINANCIAR AFERENT ADMINISTRĂRII REZERVELOR INTERNAȚIONALE

 

INSCRIEREA CANDIDAŢILOR
INFORMAŢII DETALIATE privind condiţiile de participare, documente necesare, procedura de desfăşurare a procesului de recrutare, tematică şi bibliografie sunt disponibile accesând pagina de internet a Băncii Naționale a României calea BNR/Carieră/Posturi vacante/Expert/ Direcţia operațiuni de piață/Serviciul gestiunea riscului financiar aferent administrării rezervelor internaționale, termen limită pentru primire a aplicaţiilor 17 decembrie 2018.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII se transmit, exclusiv, pe adresa de e-mail menţionată pe pagina de internet a BNR până la data de 17 decembrie 2018 (inclusiv). Aplicaţiile prin intermediul platformei Bestjobs NU SUNT CONSIDERATE VALIDE.

Menţionăm că Banca Naţională a României nu va procesa datele personale incluse în conţinutul CV-urile transmise prin intermediul platformei Bestjobs.

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii post-universitare absolvite și certificări profesionale internaționale obținute în domeniile pieţe financiare și investiții constituie un avantaj;
 • experienţă profesională de minimum 3 ani într-o funcție pentru care sunt solicitate studii superioare, dovedită prin documente, preferabil în domeniul administrării portofoliilor de obligațiuni denominate în valută, respectiv administrarea riscului valutar;
 • cunoştinţe solide în domeniile: pieţe financiare, procesul de alocare a activelor, managementul riscului, analiză macroeconomică și financiară, econometrie;
 • cunoștințe practice de Ms Office (Excel, Access, Word și PowerPoint);
 • experiența în implementarea și întreținerea unor sisteme informatice de procesare automată a tranzacțiilor (ex. STP) constituie un avantaj;
 • cunoștințe avansate de limba engleză.

 

Alte condiţii de înscriere
• declararea calității de angajat în Banca Naţională a României a rudelor până la gradul al doilea şi/sau a soţului/soţiei. Aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese;
• să nu fi  participat la mai mult de 3 procese de recrutare organizate de Banca Naţională a României, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei;

• să nu fi fost declarat respins la interviul susţinut cu reprezentanţii Direcţiei resurse umane sau la interviul susținut cu reprezentanții structurii de specialitate, în ultimii doi ani anterior datei de depunere a aplicaţiei.

 

Descrierea jobului:

Atribuţiile principale ale postului

 • calculează valorile indicatorilor de risc și performanță relevanți pentru activitatea de administrare a rezervelor;
 • participă la elaborarea strategiei de administrare a rezervelor internaționale ale României și oferă suport managerilor de portofolii pentru optimizarea alocării tactice a activelor;
 • verifică respectarea limitelor de risc și raportează eventualele depășiri ale acestor limite;
 • monitorizează riscul de credit, actualizează probabilităţile de faliment ale contrapartidelor private și monitorizează expunerile la riscul de credit față de astfel de entități (conturi curente și depozite) ale BNR și ale băncilor centrale din Uniunea Europeană;
 • generează zilnic rapoarte privind (i) încadrarea în limitele de risc aprobate, (ii) evidenţa zilnică a tuturor plăţilor şi încasărilor ce vor afecta nivelul și compoziția valutară a rezervelor internaționale, (iii) tranzacțiile efectuate, (iv) structura portofoliilor individuale și a rezervelor internaţionale, respectiv (v) indicatorii de risc şi performanţă ai portofoliilor;
 • efectuează analize și întocmește materiale care constituie suport pentru deciziile Comitetului de administrare a rezervelor internaționale și Consiliului de administrație;
 • actualizează procedurile de lucru și control intern;
 • întreţine zilnic fişierele de lucru şi bazele de date.

 

PRECIZĂRI
• niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR;
• transmiterea documentelor prin e-mail (pe adresa ) nu determină înscrierea implicită în procesul de recrutare;
• confirmarea înscrierii realizată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor solicitate se face exclusiv prin transmiterea de către Direcţia Resurse Umane a unui e-mail în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.