Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

300 - 500 €


Candidatul ideal

Studii medii – diplomă de bacalaureat;
Autorizație de electrostivuitorist eliberată de ISCIR;
Experienţa n domeniul farmaceutic poate fi un avantaj;
Persoană muncitoare, dinamică, responsabilă;

Descrierea jobului

Manipularea şi depozitarea mărfurilor în cadrul depozitului
Incarcă/ descarcă containere cu materii prime, materiale de ambalare
Asigură stivuirea corectă pe paleţi şi amplasarea lor în aria de depozitare
Participă la etichetarea containerelor cu materii prime, materiale de ambalare, deşeuri şi alte materiale
Manevrează și reglează electrostivuitorul astfel încât să realizeze o funcționare normală a acestuia
Menține în stare de funcționare și curățenie corespunzătoare electrostivuitorului din dotare

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UEal Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE,

LABORMED-PHARMA ., cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. Jcod unic de înregistrare„Labormed” şi/sau „Societatea”)

sau

ALVOGEN ROMANIA SRL, cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. Jcod unic de înregistrare„Alvogen” şi/sau „Societatea”)

in functie de entitatea care are pozitia vacanta pentru care aplicati

vă aduce la cunostinta modul in care si motivul pentru care vă prelucreaza datele cu caracter personal, cum le foloseste, condițiile în care le poate divulga altora și conditiile de siguranta in care le stocheaza.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care se prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu Protecţia Datelor la:

prin e-mail: la adresa ; sau

prin fax, la numarul de fax:; sau

prin posta la adresa: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul, cod postal, Romania;

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate şi în baza unui temei legal

Având în vedere primirea CV-ului dumneavoastră, ca urmare a aplicării la una dintre pozițiile vacante în cadrul Societății noastre, vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului exprimat prin trimiterea voluntară a CV-ului.

Astfel, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, respectiv gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize ulterioare astfel încât să ne putem stabili programele interne de recrutare.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele menționate anterior se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt divulgate altor terțe părți şi, prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate nici în Spaţiul Economic European şi nici în afara Spațiului Economic European.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

  • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

  • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

  • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

  • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

  • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

prin e-mail: la adresa ; sau

prin fax, la numarul de fax:; sau

prin posta la adresa: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul, cod postal, Romania;

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară evaluării candidaturii dumneavoastră sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data comunicării deciziei privind respingerea candidaturii dumneavoastră) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.