Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Adresa/adresele jobului


Descrierea jobului:

- executa lucrari de reparatie la instalatii electrice si mecanisme ale echipamentelor de ridicat  ;

- verifica si realizeaza ungerea rulmentilor, lagarelor;  

- controleaza regimul de functionare a masinilor electrice, vibratii, regim tehnic;

- monteaza si demonteaza, inlocuieste sisteme electrice de actionare ale motoarelor electrice

- executa dispozitive /suporti pentru fixarea aparatelor electrice pe masini si utilaje;

- intretine si repara echipamentele electrice ale utilajelor de ridicat

- verifica ventilatia masinilor electrice;

- verifica starea cuplajelor si le inlocuieste pe cele uzate;

- executa diverse lucrari de natura mecanica pentru echipamentele electrice;

- cunoasterea simbolizarii rulmentilor, a ajustajelor, precum si a jocurilor;

- cunoasterea citirea si interpretareahemelor electrice , si simbolurilor acestora
- detectarea defectelor rulmentilor si a cauzelor ce le-au generat;
- executarea corecta a alinierii motoarelor electrice cu cuplajele si reductoarele aferente;
- cunoasterea notiunilor despre formele de protectie antiexploziva ale motoarelor electrice si a claselor de temperatura;
- cunoasterea  notiunilor despre lagare de alunecare, ungerea lor,  repararea si intretinerea;
unoasterea notiunilor de dezechilibru mecanic si efectul vibratiilor in functionarea unui motor electric;
- participa nemijlocit la receptionarea lucrarilor executate de Catre alte societati. Lucrari necesare finalizarii comenzilor inaintate lui spre executie;
- manipuleaza, depoziteaza si gestioneaza produsele furnizate de client  astfel incat sa previna pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestora si informeaza seful de formatie in situatia cand constata aceste nereguli;
- identifica produsele / serviciile  neconforme si informeaza seful formatiei de existenta acestora;
- identifica neconformitati ale sistemului calitatii si intiaza Raportul de actiuni corective si preventive;
- indeplineste actiunile corective /preventive stabilite de seful de formatie la termenul stabilit;
- asigura manipularea, depozitarea, conservarea, ambalarea si livrarea produselor in conformitate cu conditiile specificate;
- asigura intergritatea fizica si functionala a produselor aprovizionate, depozitate direct la locul de utilizare;
- respecta toate prevederile documentelor sistemului calitatii (planul calitatii, proceduri de lucru, instructiuni de lucru, fise de urmarire a executiei, fise de urmarire a inspectiei etc).
- asigura pastrarea inregistrarilor calitatii in conditii de securitate.
- raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin, cat si de calitatea lucrarilor  executate.
- raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activitatii sale.
- raspunde de mentinerea in stare buna a echipamentelor si a sculelor din dotare.
- raspunde de existenta si pastrarea in bune conditii a documentatiei tehnice, instructiunilor de lucru,a fiselor de inspectie si incercare conform procedurilor in vigoare.
- raspunde de respectarea prevederilor . si a contractului colectiv de munca.