Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – . este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii din cadrul Serviciului Resurse Umane, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post vacant de:

 

“ECONOMIST PRINCIPAL”

Principalele responsabilitati:

 • Asigura condicile de prezenta necesare subunitatilor.

 • Gestioneaza actiunea de acordare a drepturilor de concediu al salariatilor sucursalei, conform prevederilor legale in vigoare.

 • Stabileste pentru fiecare salariat vechimea in munca si vechimea, totala si neintrerupta, in Companie, in conformitate cu prevederile CCM si RAS.

 • Asigura completarea si intretinerea fisierelor din  modulele Administrare personal si Gestiune timp, ale aplicatiei  SAP.

 • Gestioneaza si completeaza la zi, conform prevederilor legale, Registrul general de evidenta al salariatilor (REVISAL).

 • Infiinteaza, completeaza si gestioneaza dosarele personale ale salariatilor.

 • Verifica situatia existenta in condicile de prezenta cu biletele de concediu,certificatele medicale, cererile de invoire, suspendare, incetare existente.

 • Verifica, lunar, pontajele pentru timpii lucrati si nelucrati si urmareste corelarea cu condicile de prezenta, asigurand plata corecta a drepturilor salariale ale salariatilor.

 • Asigura evidenta categoriilor de timpi generate de suspendarea CIM.

 • Cunoaste si aplica legislatia privind toate categoriile de pensii: asigura evidenta persoanelor pensionabile; consiliaza salariatul privind conditiile necesar a fi indeplinite in vederea pensionarii si asupra continutului dosarului de pensionare: asigura acele documente necesare salariatului pentru dosarul de pensionare care sunt in sarcina SRU.

 • Este responsabil cu derularea procedurii de inregistrare, monitorizare, solutionare si arhivare a propunerilor, cererilor, sesizarilor si reclamatiilor salariatilor.

 • Gestioneaza actiunea de acordare a tichetelor de vacanta conform prevederilor legale si Regulamentului in vigoare.

 • Asigura derularea contractului privind asigurarile voluntare de sanatate.

 • Gestioneaza actiunea de acordare pensii facultative- pilon III.

 

Cerinte:

 • Absolvent studii superioare: S / ECTS + M / ECTS, domeniul stiinte economice

 • Vechime min. 3 ani in domeniul studiilor absolvite

 • Curs / specializare / experienta in domeniul resurselor umane

 • Competente digitale: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Corel Draw

 • Cunoasterea programului SAP, REVISAL, constituie avantaj

 • Capacitate de comunicare, de lucru in echipa

 • Rezistenta la stres si disponibilitate de lucru peste programul normal de lucru

 • Spirit de initiativa, tact, diplomatie

 • Apt din punct de vedere medical si psihologic

 

Persoanele interesate vor transmite pana pe data de 14 Decembrie 2018 :

 • Formularul Cerere inscriere,

 • CV actualizat (tip Europass),

 • Carte de identitate / buletin identitate – copie,

 • Actele/diplomele care atesta studiile/specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie,

 • Carnet de munca completat si incheiat la data de 01Ianuarie 2011 (dupa caz) – original si copiei/sau adeverinta din care reiese experienta solicitata;

 • Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte daca, candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea pe postul de munca vacant – original.

 • Formularul Declaratie pe proprie raspundere care atesta lipsa incompatibilitatilor prevazute de CCM aplicabil, precum si de legislatia in vigoare,

 

Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

După perioada de depunere a CV-urilor si validarea documentelor, se va pune la dispoziție, dupa caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

Selecţia se va desfăşura sub formă de probă scrisă şi interviu în data de 20 Decembrie 2018.

 

Nu se asigură locuinţă.