Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Adresa/adresele jobului


EXCELCONT SRL BUCURESTI – SUC. TIMISOARA, societate comerciala de contabilitate, resurse umane si audit financiar, angajeaza: 

ECONOMIST / CONTABIL

ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE POSTULUI:

 • Indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu incredintate;
 • Foloseste  timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Preia documentele de la client pe baza PV de Predare Primire pana la data prevazuta in contractul de colaborare;
 • Analizeaza contabil si fiscal documentele si aplica legislatia in vigoare;
 • Inregistreaza cronologic si sistematic toate documentele in sistemul contabil;
 • Verifica corectitudinea inregistrarilor efectuate;
 • Informeaza clientul cu privire la eventualele neconcordante, deficiente de intocmire, documente lipsa, documente de intocmit, documente de transmis suplimentar;
 • Urmareste primirea completarilor de la client;
 • Verifica corelatiile dintre conturi si intre datele contabile si gestiuni (unde este cazul);
 • Repartizeaza platile efectuate de client la bugetele de stat pe baza fisei de platitor/ dosarului fiscal;
 • Transmite OP cu taxele de plata catre bugerele statului, la termenele agreate de client;
 • Pregateste declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal a fiecarui client, in termenele legale;
 • Intocmirea notelor contabile, registre contabile, documente centralizatoare;
 • Urmarirea si operarea documentelor de incasari si plati prin banca;
 • Intocmirea si verificarea balantei, bilantului anual;
 • Intocmirea situatiilor financiare, conform legislatiei in vigoare;
 • Mentinerea legaturii cu bancile si cu alte institutii financiare;
 • Scaneaza si arhiveaza electronic declaratiile clientilor;
 • Indosariaza documentele cu care lucreaza si raspunde de arhivarea lor fizica si electronica;
 • Raspunde de intocmirea corecta si la termen a raportarilor lunare, trimestriale si anuale, precum si a rapoartelor solicitate de clientii din portofoliu sau de catre sefii ierarhici;

SPECIFICATIILE POSTULUI:

Nivelul de studii: - Studii superioare in domeniul contabil

Experienta intr-o firma de contabilitate constituie avantaj

Cunostinte necesare:

 • Operare PC: Excel, Word, posta electronica, programe de contabilitate
 • Cunoştinţe a legislatiei de baza
 • Cunoaşterea unei limbi străine la  nivel conversational

 Competentele postului:

 • cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniul financiar-contabil
 • bune abilitati de comunicare
 • capacitate de analiza si sinteza, capacitate de autoorganizare si punctualitate
 • discernamant si capacitatea de a rezolva problemele
 • putere de decizie si asumarea responsabilitatii
 • memorie dezvoltata, judecata rapida
 • capacitate de deductie logica

Se ofera:

 • Salariu atractiv functie de performante
 • Tichete de masa
 • Abonament servicii medicale

 • Interviu online
 • Cand se poate schimba perioada fiscala de la trimestru la luna ?
 • Cat timp se pastreaza arhiva contabila si care sunt aceste documente ?
 • Cand se recunoaste un activ ca mijloc fix ?
 • Care sunt asteptarile salariale ?