Economist (in domeniu Achizitii)

Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

 Pregătire:

 • studii superioare economice;
 • experiență minimă în domeniul achizițiilor: 1 an.

 

Cunoştinţe:

 • cunoştinţe avansate în domeniul achizițiilor;
 • de lucru cu PC (Windows, Aplicații tip Office) cu posibilitatea de adaptare pentru soft specific;
 • constituie un avantaj experiența în utilizarea platformei .;
 • constituie un avantaj studii/ cursuri în domeniul juridic;
 • limba engleză nivel mediu.

 

Responsabilități:

 • organizează și desfășoară activități de achiziții directe la nivelul companiei;
 • elaborează documentația de atribuire pentru procedurile care se organizează pentru contractarea de produse, servicii sau lucrări solicitate de ții .;
 • inițiază, aplică și finalizează procedurile de achiziție până la încheierea contractelor de achiziție, acordurilor cadru, contractelor subsecvente, scrisorilor de comandă precum și a actelor adiționale la acestea;
 • urmărește achiziția de lucrări, servicii sau produse, necesare derulării activității . Radiocomunicații .

 

Bibliografie:

 • LEGEA Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 • NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nrrivind achiziţiile publice, respectiv HG;
 • LEGEA Nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 98*) din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.