Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

2600 €

Acest job nu mai este activ.

Directorul Comercial se va ocupa de organizarea, planificarea, conducerea, coordonarea şi controlul întregii activităţi comerciale a companiei, în scopul dezvoltării afacerii prin atragerea de noi contracte si eficientizarea contractelor existente, astfel incat activitatea companiei sa fie cat mai profitabila. De asemenea, va elabora strategiile comerciale ȋn conformitate cu obiectivele generale ale companiei, va identifica şi exploata continuu factorii externi de natură socială, economică, tehnologică şi politică, care pot influenţa activitatea acesteia.

Criterii de selectie. Fiecare dintre candidatii pentru postul de Director Comercial va fi evaluat si selectat in functie de indeplinirea urmatoarelor cerinte:

Cerinte obligatorii:

1. Absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul economic sau tehnic in Romania sau in strainatate;

2. Experiență pe un post similar de minim 5 ani;

3. Experienta in elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare si modernizare a politicilor comerciale in cadrul unei companii din Romania sau strainatate;

4. Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional si personal;

5. Cunoscător al limbii engleze la un nivel foarte bun – cerință eliminatorie.

Cerinte care constituie avantaje:

1. Bun cunoscător al segmentului activităţilor logistice, atât din perspectiva fluxurilor de transport naţionale şi internaţionale, cât şi din perspectiva operaţiunilor zilnice care se desfăşoară la nivelul companiilor portuare;

2. Experienta relevanta si abilitati de negociere dovedite in relatia cu partenerii comerciali;

3. Experienta relevanta in domeniul containerelor şi activităţilor logistice asociate, manipularea şi transportul mărfurilor în vrac lichid sau solid.

4. Experienta relevanta in dezvoltarea parteneriatelor internaţionale din industria transporturilor si serviciilor portuare;

5. Experienta si cunoștințe in domeniul vamal, cunostinte INCOTERMS;

6. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipei de personal din subordine şi planificarea succesiunii în cadrul departamentului comercial;

7. Viziune strategica demonstrata in domeniul politicilor comerciale.

ALTE CERINTE SPECIFICE POSTULUI

1. Aptitudini de conducere;

2. Abilitati de comunicare interpersonala;

3. Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;

4. Abilitati pentru munca in echipa;

5. Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;

6. Disponibilitate de a călători în interes de serviciu;

7. Iniţiativă, receptivitate la nou, adaptabilitate;

8. Rapiditate în luarea deciziilor, abilități de negociere, diplomație, toleranță;

9. Gândire și capacitate de analiză și sinteză, discernământ și capacitate de a rezolva problemele, asumarea responsabilității

6. Capacitate de negociere;

7. Capacitate de motivare si dezvoltare a personalului din subordine;

8. Capacitate de asumare a responsabilitatii in exercitarea sarcinilor postului.

9. Permis de conducere categoria B

RESPONSABILITATI

1. Implementarea şi dezvoltarea în interiorul compartimentului a unui management performant care să asigure desfăşurarea activităţii comerciale la nivelul celor mai înalte standarde de profesionalism şi reprezentativitate în domeniu pe piaţa mondială;

2. Identificarea necesităţilor pieţei la un moment dat şi de perspectivă;

3. Asigurarea unei oferte de servicii cât mai apropiate de necesităţile pieţei, din punct de vedere al diversităţii, cantităţii, calităţii, disponibilităţii şi al acccesibilităţii

4. Dezvoltarea de parteneriate de afaceri la nivel intern şi extern;

5. Crearea şi dezvoltarea unei reţele de clienţi care să asigure realizarea obiectivelor privind masa critică, gradul de acoperire şi de penetrare al pieţei, cota de piaţă, servisarea si optimizarea serviciilor pentru clienții existenți;

6. Coordonarea activităţii de negociere a contractelor, verificarea şi monitorizarea activităţii de ofertare; urmărirea respectării prevederilor legale privind contractele comerciale;

7. Urmărirea executării contractelor comerciale şi a ȋncasării valorii creanţelor la scadenţă, precum şi urmărirea aspectelor de ordin financiar ce apar ȋn relaţia cu clienţii;

8. Realizarea, implementarea şi optimizarea procedurilor privind activităţile comerciale;

9. Realizarea planurilor de afaceri şi a planurilor operaţionale pentru activităţile subordonate, precum şi a analizelor periodice privind atingerea obiectivelor şi ȋncadrarea ȋn bugete.

Beneficii. Candidatul selectat va beneficia de o remunerație competitivă, formata dintr-o componenta fixa (12 mii lei) si una variabila, în concordanță cu responsabilitățile pozitiei, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute.