Director Regional de Vânzări - Zona Nord-Vest

Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

română

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1200 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Ne dezvoltăm, suntem în creștere continuă, de aceea căutăm colegi pentru departamentul vânzare/contractare.

Candidatul ideal?

 • trebuie să fii organizat și punctual;
 • să înveți repede și să reții detaliile serviciilor companiei noastre;
 • întalnirile și discuțiile/comunicarea cu clienții să NU însemne o provocare pentru tine;
 • să dorești să te dezvolți în continuare în acest domeniu, și să fii dispus să citești și să aprofundezi în acest sens;
 • să-ți poți organiza întâlnirile singur, în așa fel încât să nu lași în urmă nici un client;
 • să menții relația cu clienții, pentru ai putea fideliza, în viitor, la un moment dat;
 • să știi ce și cum comunici - să comunici corect și pe ințelesul clientului, fără neadevăruri;
 • să fii perspicace și să prezinți informațiile într-un mod cât mai clar;
 • să știi să faci follow-up, până când primești un răspuns final de la client;
 • să te poți deplasa în județele arondate, pentru întâlnirile cu clienții;
 • utilizarea calculatorului să nu însemne un impediment pentru tine (vom folosi softuri de baze de date online, tabeluri excel, documente Word, PDF, respectiv email-ul);
 • completarea sistemului informatic cu informațiile discuțiilor de vânzări să fie realizată zilnic și să nu ai scăpări la acest capitol;
 • prin profesionalismul tău să contribui la menținerea imaginii și bunei reputații a firmei.

Denumirea postului: Director Regional de Vânzări

Relații ierarhice: este subordonat Directorului General

Rolul în cadrul firmei:

Promovează serviciile de consultanță oferite de compania noastră către clienții, entități publice și societăți comerciale, din județele Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud.

Compania noastră oferă servicii de consultanță pentru următoarele activități:

 • Proiectarea, implementarea, actualizarea, dezvoltarea, auditarea și certificarea sistemelor de management ISO;
 • Proiectarea, implementarea, actualizarea, auditarea și dezvoltarea  sistemelor de control intern managerial – SCIM;
 • Evaluarea activelor corporale aflate în patrimoniul public și privat al entităților publice conform standardelor de evaluare ANEVAR;
 • Achiziții publice – achiziții directe, proceduri de atribuire, strategia anuală de achIziție publică;
 • Acreditarea unităților sanitare conform standardelor de acreditare a spitalelor ale ANMCS;
 • Acreditarea laboratoarelor de analize medicale conform cerintelor RENAR;
 • Elaborarea strategiilor naţionale anticorupţie;
 • Elaborare documentaţii tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii din fonduri publice:
 • Elaborare cereri de finanțare și implementare proiecte obținute din fonduri europene/guvernamentale nerambursabile.

Atribuții:

 • Actualizează baza de date cu potențiali clienți (contactați personal, selectați din diferite baze de date);
 • Contactează clienți noi prin telefon/fax/e-mail/vizită;
 • Contactarea clienților existenți, prin telefon/fax/e-mail/vizită, pentru informarea acestora asupra noutăților apărute și menținerea relațiilor create;
 • Răspunde cererilor de ofertă primite din afara și din interiorul firmei prin elaborarea de oferte de preț, respectând politicile de prețuri stabilite;
 • Oferă informații referitoare la prețul produselor precum și informații asupra caracteristicilor tehnice ale acestora, clienților care contactează firma;
 • Propune modalități de plată pentru fiecare client în parte și încheie contracte cu aceștia, după avizarea propunerilor de către șeful ierarhic superior;
 • Preia comenzile clienților și urmărește derularea livrărilor;
 • Notifică colegii pentru emiterea facturilor pentru propriile vânzări;
 • Urmărește respectarea (de către client) a termenelor de plată stabilite prin contract sau înțelegeri;
 • Urmărește permanent activitatea concurenței;
 • Participă lunar la ședința de analiză a compartimentului;
 • Identifică factori care împiedică realizarea planului de vânzări şi propune căi de optimizare a acestuia;
 • Identifică direcţii de dezvoltare şi propune promovarea de servicii/soluţii noi;
 • Identifică apariţia de servicii/soluţii noi în domeniu;
 • Consultă managementul cu privire la posibilitatea integrării soluţiilor noi;
 • Propune Directorului General integrarea de noi servicii în oferta firmei;
 • Contactează furnizorii potenţiali şi urmăreşte implementarea soluţiilor;
 • Asigură calitatea  serviciilor pre-vânzare;
 • Monitorizează şi contribuie la calitatea serviciilor oferite de grupa de vânzări;
 • Elaborează/implementează programe de măsurare a satisfacţiei clienţilor, propune măsuri de îmbunătăţire;
 • Urmăreşte respectarea obligaţiilor contractuale către clienţi;
 • Asigură rezolvarea cerinţelor clienţilor, concomitent cu susţinerea intereselor firmei;
 • Conduce şi organizează activitatea departamentului;
 • Stabileşte sarcinile salariaţilor din subordine şi priorităţile în executarea acestor sarcini;
 • Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale salariaţilor din subordine;
 • Evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine;
 • Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
 • Propune recompensarea/sancţionarea personalului din subordine conform normativelor interne;
 • Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine;
 • Asigură respectarea normelor interne de funcţionare ale firmei de către personalul din subordine;

Responsabilități: este responsabil de

 • Atingerea targetului lunar de vânzări și încasări;
 • Respectarea modelelor de contract avizate de Directorul General
 • Calitatea raportărilor către Directorul General
 • Calitatea serviciilor pre-vânzare
 • Respectarea bugetului aprobat pentru acţiunile de vânzare alocate
 • Luarea măsurilor pentru încasarea eficientă a contravalorii serviciilor prestate
 • Respectarea standardelor cu privire la imaginea firmei
 • Respectarea legislaţiei specifice domeniului său de activitate

 Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:

 • Coordonarea eficientă a personalului din subordine şi respectarea de către acesta a reglementărilor interne
 • Utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu resursele necesare conform normelor interne
 • Calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine

 Legat de disciplina muncii, răspunde de: 

 • Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 • Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
 • Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

Autoritatea postului:

 • Negociază şi semnează contracte de vânzări directe şi de consultanţă/servicii de marketing
 • Semnează referate de acordare comisioane către terţi în urma vânzărilor speciale, documente justificative pentru efectuarea cheltuielilor (în limitele stabilite de Directorul General), alte documente specifice departamentului
 • Solicită consultanţă externă în problemele deosebite legate de vânzări
 • Solicită actualizări ale site-ului web al firmei
 • Utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina, note-book-ul şi telefonul puse la dispoziţie de firmă
 • Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru subordonaţi, adoptă măsuri de eficientizare a activităţii acestora
 • Stabileşte alocarea maşinilor aflate în dotarea departamentului
 • Propune recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a subordonaţilor
 • Aprobă/respinge cererile de concediu pentru subordonaţi

Specificațiile postului:

 • Nivel de studii: studii superioare economice sau juridice
 • Cursuri de pregătire: vânzări, marketing, management
 • Experiență: experienţă în vânzări minim 3 ani

Cunoștințe necesare:

 • Tehnici de vânzare directă şi indirectă
 • Tehnici de negociere
 • Canale de informare media
 • Management
 • Operare PC – MS Office
 • Limba engleză (citit, scris, vorbit)
 • Cunoaşterea în profunzime a pieţei locale 
 • Cunoaşterea generală a mediului de afaceri românesc
 • Tehnici şi instrumente financiar-contabile
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu

Aptitudini și deprinderi necesare:

 • Aptitudine generală de învăţare
 • Abilităţi de comunicare
 • Abilităţi de negociere

Cerințe pentru exercitare:

 • Inteligenţă de nivel superior
 • Spirit organizatoric
 • Echilibru emoţional
 • Capacitate de a evalua şi a lua decizii prompte
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistenţă mare la stres
 • Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare
 • Punctualitate

Caracteristici de personalitate:

 • Orientare spre profit
 • Spirit practic
 • Încredere în sine
 • Perseverenţă
 • Activism
 • Energie
 • Fluenţă verbală
 • Creativitate
 • Interes pentru informarea/ajutorarea şi dezvoltarea altora
 • Sociabilitate
 • Tact
 • Amabilitate
 • Înclinaţie pentru conducerea şi controlul oamenilor.

Beneficii și bonusuri:

 • Mașină de serviciu full time la dispoziție și decontarea combustibilului în limita a 7 l / 100 km;
 • Laptop cu conexiune internet;
 • Telefon mobil cu abonament cu convorbiri naționale nelimitate;
 • Acces la baza de date a firmei - platforma CRM;
 • Materiale de marketing, broșuri, pliante, cărți de vizită;
 • Căsuță de e-mail cu domeniul firmei;
 • Salar fix motivant + bonuri de masă;
 • Comision din încasări;
 • Bonus de fidelitate – tichete cadou ( 8 martie, Paște, 1 iunie, Crăciun).

Abia așteptăm să creștem cu încă o persoană valoroasă!

 Te așteptăm în echipa noastră!

 SUCCCES!