Nivel cariera

Senior (5-10 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

123 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Cerințe:

 •  Studii superioare, absolvent cu diploma de licenta, preferabil în economie / inginerie;
 • Minim 5 ani de experiență relevantă (strategie, dezvoltarea afacerii, managementul performanţei); experienta intr-o functie de conducere reprezinta un avantaj;
 • Foarte bună cunoaştere a pieţei de gaz şi electricitate  din România;
 • Buna cunoaștere a cadrului de reglementare relevant pentru piața de gaz și electricitate din România;
 • Cunoaşterea instrumentelor şi modelelor de strategie;
 • Excelente cunostinte de limba engleza;
 • Foarte bune cunostinte MS Office;
 • Experienţă dovedită de lucru într-un mediu în schimbare constantă cu noi ţinte strategice;
 • Experiența demonstrabilă într-un mediu în continuă schimbare;
 • Gândire analitică si abilități de consiliere;
 • Orientare spre rezolvarea problemelor;
 • Foarte bune cunoştinţe de management al schimbării;
 • Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și strategic;
 • Abilitați foarte bune de prezentare si comunicare;
 • Mobilitate pentru călătorii de afaceri.

     

Responsabilități:

 •  Responsabil de coordonarea procesului de planificare strategica și de dezvoltarea planului de acțiune;
 • Elaborează si propune managementului ținte strategice pentru Grup și pentru companiile operaționale;
 • Răspunde de elaborarea / revizuirea anuală a Strategiei ELSA pentru orizontul de timp relevant;
 • Asigura implementarea inițiativelor strategice, in strânsa colaborare cu Departamentul Managementul Proiectelor Strategice și Departamentul Managementul Integrat al Performanței;
 • Identifica si propune către Directorul de Directie preluarea instrumentelor strategice necesare dezvoltării si monitorizării planurilor strategice si asigura implementarea acestora;
 • Coordonează procesul de elaborare si actualizare periodică a liniilor directoare de implementare a strategiei, inclusiv procesul aferent;
 • Asigura livrarea analizelor / studiilor de caz sau a modelelor financiare in vederea evaluarii inițiativelor strategice si prezinta rezultatele Directorului de Directie;
 • Pregateste pentru top management analize specifice in vederea identificarii direcțiilor de imbunatatire a eficientei;
 • Implica toate partile interesate relevante si se asigura ca propunerile actuale din planul de actiune, precum si cele noi, sunt implementate cu succes;
 • Coordonează analize referitoare la tendinţele internaţionale şi europene privind politicile de reglementare, mediu, concurenţă etc. (factori care pot influenţa tendințele in industrie);
 • Coordonează analize referitoare la mediul macroeconomic si identifica tendințele macro care pot afecta industria (analiza PESTEL), tendinţele majore în industrie, respectiv riscurile externe care ar putea afecta activitatea ELSA;
 • Coordonează activităţile de analiză a pieţei şi pregătește rapoarte cu privire la mişcările strategice ale competitorilor si și pregătește rapoarte cu privire la poziția şi performanţa financiară şi nefinanciară (benchmark) a principalilor competitori in industrie (. mapare strategica a competitorilor);
 • Asigura efectuarea analizei comparative faţă de competitori şi posibilele decalaje faţă de principalii competitori din industrie, propunând măsuri şi acţiuni care să îmbunătăţească poziţionarea strategică a ELSA.