Director dept Financiar-Contabilitate

Nivel cariera

Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1500 €

Acest job nu mai este activ.

Verificare si/sau intocmire declaratii lunare salarii si obligatii la bugetul de stat ;
Verificarea inchiderilor lunare si trimestriale conf. Legislatiei in vigoare ;
Intocmirea (sau supervizarea) raportarilor financiare – cont de profit si pierdere, situatia patrimoniului, bilant contabil, note explicative simplificate;
Responsabil asupra aspectelor legate de contabilitate, taxe si legislatie financiara;
Se asigura ca taxele si impozitele datorate sunt platite intocmai si la timp;
Responsabil cu pastrarea si dezvoltarea relatiilor cu tertii: beneficiari, banci, furnizori, investitori, auditori (in functie de politica manageriala a societatii) etc;
Cooperarea cu comitetul director al firmei in vederea perfectarii strategiei firmei, bugetului de venituri si cheltuieli si a gasirii solutiilor optime financiare;
Supervizarea intocmirii documentatiilor de credit, leasing, bugetelor de venituri si cheltuieli, profit si pierdere, cash-flow, alte rapoarte manageriale;
Responsabil pentru predarea la timp si in mod corect si corespunzator a declaratiilor financiare, in conformitate cu legislatia romaneasca in domeniu catre autoritatile statului roman;
Responsabil pentru crearea si implementarea procedurilor interne financiar-contabile;
Responsabil pentru pastrarea confidentialitatii datelor companiei;
Responsabil pentru coordonarea echipei financiar-contabile;
Controleaza lunar rezultatele/performantele versus obiective propuse


  • Interviu online
  • Sunteti director financiar. Care considerati ca este activitatea dv prioritara?
  • Care considerati ca este cea mai mare provocare in viata financiara unei companii la momentul actual?
  • Care este nivelul de venituri confortabil pentru dv la acest moment?