Director Asigurarea Calitatii/PC/Asistent

Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1000 €


DIRECTOR ASIGURAREA CALITĂȚII/PERSOANĂ CALIFICATĂ

Responsabilitati: 

 • Organizează, planifică şi coordonează activitatea Departamentului de Asigurarea Calităţii cu respectarea cerinţelor stipulate in regulile de BPF şi regulile de BPD;
 • Intocmirea Planului General de Validare (VMP) si supravegherea continua a respectarii acestuia;
 • Participă la investigarea eventualelor reclamaţii legate de calitatea produselor;
 • Participă in echipele de aprobare si monitorizare a furnizorilor si a celor de audit intern;
 • Verifică şi aprobă documentaţia sistemului calităţii specifică activităţii de fabricaţie şi control;
 • Participa la emiterea protocoalelor si rapoartelor de calificare/validare aplicabile in cadrul unitatii de productie;
 • Participă la elaborarea formatul standard a Dosarelor de fabricatie aferente proceselor productive;
 • Elaboreaza formatul standard al Procedurilor Standard de Operare;
 • Organizează actiunile de audit intern si este membru activ in cadrul acestora;
 • Planifică programul cadru de instruire si verifică respectarea acestuia;
 • Elaborează politica de calitate precum si perfectionarea acesteia;
 • Eliberarea seriilor pentru medicamentele care detin autorizatie de punere pe piata pe piata locala sau sunt destinate exportului.

 

Cerințe
Licențiat în farmacie
Certificat Persoana calificata
Limba engleza: avansat

 

ASISTENT ASIGURAREA CALITĂȚII

Responsabilitati:

 • Responsabilitati privind activitatea de documentare, functionare si imbunatatire continua ale Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele: „Regulilor de buna practica de fabricatie pentru produse medicamentoase (RBPF, GMP), pentru procesele si activitatile specifice departamentului Asigurarea Calitatii;
 • Elaborarea, actualizarea si gestionarea documentatiei specifice ariei de care este responsabil , respectand legislatia si reglementarile in vigoare;
 • Distribuie controlat documentatia de calitate emisa catre toate departamentele implicate;
 • Face demersurile necesare in vederea implementarii actiunilor corective stabilite ca urmare a auditurilor la care este supus biroul din care face parte;
 • Identifica si informeaza superiorul asupra problemelor referitoare la eficienta Sistemului de Management al calitatii;
 • Se informeaza permanent asuprea literaturii de specialitate si a modificarilor aparute in sistemul legislativ ce privesc calitatea in domeniul farmaceutic.

 

Cerințe

Licențiat în farmacie, chimie, biochimie, biologie