Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

650 - 1000 €


Pentru firmă de producție și prelucrare mase plastice, angajăm personal în departamentul control calitate.

Scopul general al postului

 • Ocupantul postului trebuie sã implementeze sisteme (de management) ale calitãţii în conformitate cu orice standard de referinţã în managementul calitãţii sau cu cerinţele oricãrei întreprinderi şi de-a acţiona ca responsabil al sistemului calitãţii în orice întreprindere, indiferent de mãrimea acesteia. În plus, el trebuie sã efectuareze audituri ale calitãţii proceselor şi produselor, atât ca auditor intern, cât şi ca membru al unei echipe de auditori ce efectueazã audituri de certificare

Competenţe personale:

 • să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.);
 • să nu aibă antecedente penale
 • să fie apt din punct de vedere medical

Atribuţii

 • să cunoască standardele ISISşi IS
 • să menţină şi să îmbunătăţească sistemul calităţii
 • să trateze neconformităţile şi să stabilească măsurile corective împreună cu şeful de department
 • să asigure şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii
 • să elaboreze şi să implementeze tehnici şi metode de asigurare asistată de calculator a calităţii
 • să participle la implementarea sistemul calităţii
 • să implementeze politici în domeniul calităţii
 • să elaboreze şi să urmărească programe de audit
 • să monitorizeze efectuarea inspecţiilor şi încercărilor