Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Atributiile principale si sarcinile specifice:

-Efectuarea controlului calitatii proiectãrii
- Verificarea documentatiei specifice acestei etape (schite de produse, fise de mostrare, fise tehnice de produs, fise tehnologice de produs)
-Realizarea controlului calitatii procesului tehnologic:
- Verificarea nivelul tehnic al utilajelor, modului de organizare, gradului de calificare si competenta profesionala a personalului implicat;
- Supravegherea atentã a proceselor de fabricatie în vederea depistarii defectelor  si tinerii sub control a procentului de produse cu neconformitati.
-Controlul calitatii produselor (analiza calitatii materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor si produselor finite în laborator)
- Ffectueaza determinarile de laborator interfazice si finale
- Interpreteaza rezultatelele obtinute
- Analizarea valorilor obtinute
- întocmirea fisei de constatare a defectelor
- Întocmirea rapoartelor privind calitatea procesului si produsului
- Evidentiazã tipurile de defecte, cauzele acestora, remedierile si personalul responsabil
-Coopereazã pentru îmbunatatirea calitatii:
- Propunerea masurilor de remediere
- Alocarea de sarcini personalului responsabil;
- Urmarirea modului de remediere a deficientelor.
-Realizeaza controlul statistic al calitatii:
- Inregistrarea rezultatelor controlului de calitate;
- Centralizarea valorilor determinate
- Aplicarea diferitelor tehnici pentru identificarea fazelor si locurilor de muncã la care se realizeazã neconformitati si defecte( calcularea abaterilor cu frecventa mare - urmarirea defectelor pe tipuri de produs si prezentarea acestora sub formã grafica) 

Responsabilitatile postului: 
Legat de activitatile specifice, rãspunde de:
- Verificarea nivelurilor caracteristicilor de calitate si a corespondentei acestora cu standardele stabilite;
- Identificarea deficientelor de calitate si a masurilor de remediere a acestora;
- Corectitudinea datelor raportate.

BENEFICII

-Salariu motivat + Bonuri de masa

-Transport asigurat