Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

română


Responsabilitatile postului:

 • Efectuarea operatiunilor bancare/ relatia cu bancile
  • populare propuneri de plati, intocmire situatie de restante, import propuneri plati din softul contabil pe portalul bancilor; schimburi valutare; implementare softuri bancare
  • asigurare reconciliere extrase bancare cu softul contabil; verificare zilnica componente conturi contabile
  • contracte, specimene semnaturi, inchidere si deschidere conturi, depunere imputerniciri, derulareroceduri de obtinere a scrisorilor de garantie bancara
  • intocmire raportari zilnice catre firma mama pe parte de banci
 • Inregistrarea de facturi furnizori in softul contabil; importa dupa caz acceptante in softul contabil; urmareste inchiderea  acceptantelor lunare/ receptiilor cu facturile conform politicilor interne si contractelor active ; ofera feedback pe contractele de furnizori de care se ocupa; realizeaza reconcilieri periodice cu furnizorii
 • Implementare diverse standarde internationale de raportare solicitate de firma mama
 • Intocmeste proceduri si fluxuri de lucru pe ariile identificate de Auditul Intern sau acolo unde lipsesc
 • Acorda suport si training casierilor/gestionarilor pentru tot ceea ce inseamna operare documente/arhivare/fluxuri de lucru si proceduri interne
 • Participa la inventarierea anuala a patrimoniului si la auditul extern si intern/diverse controale de la autoritati
 • Inregistrarea lunara a veniturilor si realizarea reconcilierii tranzactiilor intre softul contabil si baza de date de clienti;intocmirea de diverse rapoarte de ageing pe parte de clienti /clienti licitatii
 • Intocmirea lunara de provizioane si accruals
 • Se asigura de inregistrarea in contabilitate a tuturor tranzactiilor Intercompany si realizeaza reconcilieri Intercompany inainte de inchiderea lunii
 • Verifica prin sondaj:
  • autenticitatea, veridicitatea si corectitudinea documentelor justificative, ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
 • Rezolva discrepantele contabile identificate ( ex: suspense accounts cu solduri etc )
 • Organizeaza contabilitate imobilizarilor necorporale/corporale si obiectelor de inventar
 • Intocmeste diverse rapoarte, fise analitice, statistici
 • Training si mentoring pentru junior staff. Acorda suport colegilor din alte departamente/puncte de lucru pentru tot ceea ce inseamna aspecte financiar-contabile
 • Asigura suport managerului de departament in rezolvarea diverselor aspecte din activitatea de zi cu zi pe oricare din ariile identificate in cadrul departamentului. Proactivitate in optimizarea modului de lucru, a implementarii de solutii informatice, de metode de control financiar, initiative pentru imbunatatirea activitatii departamentului financiar-contabil in oricare din ariile sale;

Cerintele postului:

 • Absolvent de studii superioare economice; 
 • Experienta minimum 5 ani pe o pozitie similara;
 • Experienta in utilizarea unui program de contabilitate- nivel avansat precum precum si capacitatea de familiarizare rapida cu diverse softuri in cadrul companiei
 • Cunostinte solide Operare PC: MS office
 • Cunostinte operare multicash internet banking constituie un plus
 • Cunostinte solide privind legislatia financiar-contabila si o buna intelegere a standardelor internationale de contabilitate si raportare ( lucrul anterior cu IFRS reprezinta un avantaj )
 • Atitudine pro-activa, abilitati de comunicare si organizare
 • Seriozitate, stabilitate si maturitate profesionala
 • Abilitatea de a gestiona sarcini multiple cu termene fixe, abilitatea de a prioritiza activitatile pentru a respecta deadline-urile asumate
 • Cunostinte de limba engleza constituie un avantaj (scris si vorbit- nivel mediu )

 • Interviu online
 • va rugam sa ne precizati, pe o scală de la 1 la 5 , unde 1 este „slab-putin”, iar 5 „excelent - foarte bine”, nivelul dvs de utilizare al pachetului Microsoft Office ( Word / Excel/ Power Point) .