Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

germană, engleză

Adresa/adresele jobului


Activitate de contabilitate completa pana la nivel de balanta si bilant
Planifică, organizează, coordonează, monitorizează, controlează și evaluează activitatea departamentului contabilitate.
Propune și elaborează proceduri și instrucțiuni interne de lucru.
Propune strategii, metode și instrumente de intervenție pentru optimizarea performanței.
Răspunde de dezvoltarea unui climat optim de muncă la nivelul biroului și de promovarea valorilor organizaționale în rândul echipei și de către membrii acesteia.
Răspunde de întocmirea balanţei de verificare.
Realizează analize financiare pe care le solicită managementul.
Elaborează situații privind activele, datoriile, cheltuielile și veniturile societății, pentru întocmirea situațiilor financiare în vederea consolidării acestora în situațiile financiare ale Grupului.
Răspunde de consemnarea corectă şi la timp a tuturor operaţiilor care afectează patrimoniul societăţii şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative.
Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc şi de circuitul lor în cadrul societăţii.
Întocmește corect și prompt declaraţiile fiscale.
Efectuează operaţiuni de plăţi prin bancă utilizând sisteme electronice de plăţi

Cerinte:

- studii superioare in domeniul economic;

- minim 5 ani experienta intr-o functie similara;

- cunoasterea aprofundata a legislatiei in vigoare privind activitatea financiar-contabila.

Aptitudini

- cunoștințe operare MS Office;

- limbi straine: lb. engleza si /sau lb germana

- capacitate de analiză și sinteză, de respectare a termenelor limită;

- abilitati de coordonare, planificare si organizare.

- constitue avantaj cunoștințe de operare soft contabilitate CROS

- Acreditare CECCAR

 

Responsabilitati:

- organizeaza, conduce si coordoneaza activitatea departamentului;

- urmareste legalitatea si justetea documentelor intocmite si depuse in contabilitate;

- intocmeste situatiile financiare anuale;

- reprezentarea societatii in relatiile cu organele de control ale statului.