Detalii loc de munca

ANUNT INACTIV: Angajatorul nu recruteaza momentan in mod activ pentru aceasta pozitie, dar poti aplica la anunt.

Contabil sef

Raspunde rapid
Nivelul carierei
Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)
Tip job
Full time
Limbi vorbite
Engleză - Mediu
Posturi disponibile
1

Responsabilitati:

 • Asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatii;
 • organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
 • raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc;
 • raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cate ori directorul general al societatii o cere;
 • organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
 • raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuand personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atat sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti, cat si sub aspectul securitatii acestora;
 • asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
 • supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
 • asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
 • participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul departamentului;
 • intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
 • reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
 • raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul departamentului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
 • raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora;
 • intocmirea si depunerea la ANAF a declaratiilor fiscale lunare, semestriale, anuale;

 • intocmirea si depunerea la BNR si INS a raportarilor periodice specifice;

 • participa la intocmirea bilantului contabil al companiei, cat si la pregatirea datelor solicitate de auditori;

 • verifica corectitudinea inregistrarilor contabile;

 • raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatiide regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila.

Societatea isi desfasoara activitatea in centrul logistic CTPark Bucuresti, A1, Km 22.

Transport asigurat de la autogara Pacii Militari.