Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

SC ELECTROPLUS SRL este o companie cu capital integral privat care activează în sectorul energetic oferind servicii complete de proiectare si execuție pentru proiecte civile si industriale, fiind autoriztă ANRE tip A, B, acreditată IGP și având implementate sistemele de Management al Calității SR EN ISO 9001:2008 și Management al Mediului SR EN ISO 14001:2005.

Firma a fost fondată în anul 2001 și a cunoscut o dezvoltare rapidă și dinamică numărând în prezent peste 80 angajați.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare in domeniul financiar-contabil;
 • Experienta pe o pozitie similara de minim 3 ani;
 • experiență în programul de contabilitate WinMentor;
 • cunostinte operare PC, MS Office (Excel, Word );
 • Cunostinte in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil;
 • Abilitati de planificare și bună organizare a sarcinilor de lucru;
 • Abilitatea de a lucra cu termene limita;


Responsabilitati:

 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • Supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor;  
 • Asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare;
 • Coordonarea si supervizarea tuturor activitatilor contabile din firma;
 • Studierea permanenta a legislatiei in domeniul financiar-contabil si aplicarea ei in cadrul firmei;
 • Elaborarea si implementarea sistemului de evidenta contabila a firmei;
 • Organizeaza si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor in contabilitate, cronologic si sistematic, potrivit planurilor de conturi si normelor legale emise de institutiile de reglementare legala, pe baza documentelor justificative ale tuturor operatiunilor patrimoniale;
 • Verifica corectitudinea inregistrarilor contabile;
 • Intocmeste lunar si trimestrial declaratiile fiscale catre ANAF;
 • Elaboreaza bilantul contabil al firmei la sfârsitul fiecarui an financiar si semestrial conform Legislatiei in vigoare;
 • Intocmeste si verifica balanta lunar, organizeaza inventarul societatii;
 • Asigura intocmirea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor contabile conform cu legislatia in vigoare;
 • Urmareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia;
 • Întocmeste situatii financiare si rapoarte la solicitarea Administratorului / Directorului General sau a altor persoane abilitate;
 • Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilitățiide regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă;
 • Reprezinta societatea alaturi de Administrator in raporturile cu autoritatile si in special cu Administratia Financiara.

Ce oferim:

 • pachet salarial atractiv;
 • pachet lunar de servicii medicale gratuite;
 • decontare transport;
 • un colectiv tânăr și dinamic;
 • suport tehnic din partea echipei.