Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1359 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Este responsabil cu  alinierea companiei la legislatia in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal si a informatiilor confidentiale, actualizand  si dezvoltand proceduri specifice si evaluand riscurile referitoare la procesarea acestora, preintampinand si rezolvand eventualele scurgeri de informatii.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE:

 • Propune si actualizeaza politicile de protectie a datelor cu caracter personal cu scopul alinierii acestora la legislatia in vigoare;
 • Propune instrucţiuni de lucru şi standarde unitare în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si a datelor de trafic;
 • Efectuează toate activităţile necesare pentru punerea în aplicare a politicilor privind protectia datelor cu caracter personal si a legislatiei in vigoare precum si pentru modificarea politicilor conform normelor legale aplicabile si a politicilor de Grup;
 • Implementeaza la nivel intern si monitorizeaza respectarea tuturor cerintelor noului Regulament European privind Protectia Datelor;
 • Activitatea de informare necesara in situatia unor incidente ce afecteaza datele cu caracter personal si datele de trafic conform legislatiei in vigoare;
 • Asigura suport in procedura de  notificare a Autoritatilor competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal precum si in tinerea registrelor necesare conform legislatiei aplicabile
 • Identifica pe baza unei analize documentate si amanuntite posibilele riscuri referitoare la procesarea datelor cu caracter personal si propune un sistem de masuri de preintampinare si rezolvare imediata in eventualitatea in care astfel de evenimente apar;
 • Informeaza organizatiile din cadrul companiei asupra legislatiei aplicabile si modifcarilor la aceasta in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si a prevederilor Regulilor Corporatiste Obligatorii privind protectia datelor, respectiv a obligatiilor ce revin Companiei pentru respectarea noilor reglementari in domeniu.
 • Emite recomandari in legatura cu procesarea si utilizarea datelor cu caracter personal;
 • Intocmeste si monitorizeaza documentatia necesara in cadrul analizelor de impact, acolo unde legislatia si/sau procedurile interne solicita acest lucru
 • Elaboreaza Acorduri si clauze specifice opratiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal si monitorizeaza respectarea acestora acolo unde este necesar;
 • Revizuieste contractele, acordurile, adendumurile etc. inaintate de celelalte organizatii din cadrul companiei din punctul de vedere al respectarii legislatiei si regulamentelor pentru protectia datelor si propune solutii, inclusiv pasii de urmat care sa fie conforme atat cu necesitatile de business cat si cu cerintele legale, nationale sau internationale;
 • Revizuieste clauzele contractuale din contractele cu abonatul (Residential si Business) pentru adaptarea acestora la reglementarile legale aplicabile;
 • Acorda asistenta in cadrul investigatii deschise de catre autoritatile competente  impotriva companiei cu privire la protectia datelor;
 • Propune campaniile de informare a angajatilor cu privire la politicile si procedurile in vigoare in ceea ce priveste datele cu caracter personal si informatiile confidentiale in vederea constientizarii si implementarii acestora de catre toti angajatii.

Cerinţele postului

 • Studii superioare de lunga durată – ştiinţe juridice. Studii superioare/specializari in domeniul sistemelor/ securitatii informatice reprezinta un avantaj.

 • 3 ani minim experienţă relevantă în aria de protectia datelor cu caracter personal in societati comerciale sau in institutiile/ structurile de stat autorizate, cu atributii in domeniul de protectie a datelor cu caracter personal;

 

Cunoştinţe, Aptitudini & Abilităţi:

 Limba Engleză nivel avansat (scris şi vorbit)

 • Nivel avansat de cunoastere a legislatiei in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal
 • Excelente abilitati avansate de comunicare si prezentare
 • Abilitati avansate de a elabora, justifica, urmari si actualiza procedurile interne;
 • Nivel avansat de cunostinte operare calculator
 • Abilităţi de analiză şi sinteză a problemelor
 • Abilităţi de organizare şi planificare
 • Etica profesională
 • Flexibilitate.