Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Salariu brut pe luna

1200 - 1700 €


Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate.

Obiectivele postului
-Elaborarea proiectelor finantate din fonduri europene si fonduri guvernamentale;
-Asigurarea comunicarii cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea obligatiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
-Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
-Valorificarea si dezvoltarea oportunitatilor pe durata implementarii proiectului.

Descrierea responsabilitatilor postului
-Elaboreaza cereri de finantare conform specificatiilor din ghidul solicitantului: redactarea cererii de finantare si a dosarului proiectului, depunerea proiectului si analiza raspunsului, completarea documentatiei, obtinerea documentelor necesare pentru dosarul proiectului, organizarea proiectului (analiza, planificare, urmarirea executiei);
-Realizeaza studii de fezabilitate, planuri de afaceri;
-Elaboreaza previziuni financiare, analize cost-beneficiu si urmareste indicatorii financiari;
-Intocmeste bugetul proiectului;
-Realizeaza managementul proiectului;
-Raspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar in cadrul activitatilor proiectului;
-Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate;
-Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si de alocarea lor corecta activitatilor proiectului;
-Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte;
-Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari;
-Raspunde de relatia cu partenerii, clientii si beneficiarii.

Ofertă (bonusuri, beneficii):
- Pachet salarial competitiv
- Oportunități de dezvoltare și implicare în aria de business
- Mediu dinamic de lucru unde implicarea și inițiativa sunt recunoscute și recompensate
-Telefon mobil, PC, bonuri de masă.
-posibilitate de participare la diverse traininguri, seminarii, congrese de specialitate etc.

Calificarea necesara
-Studii superioare: Financiare, Economice, Juridice.
-Cursuri de specializare postuniversitare de management.
-Cursuri de Project Management.
-Minim 3 ani experienta in managementul proiectelor cu finantare europeana (Phare, SAPARD, fonduri structurale, FEADR etc.) ;
-Cunostinte limbi straine: engleza, nivel avansat si eventual o alta limba de circulatie internationala
-Operare PC: Word, Excel, alte programe - in functie de proiect.

Competentele postului (pachet de competente)
-capacitate de concentrare, analiza si sinteza;
-capacitate de a stabili relatii, toleranta, calm, perseverenta;
-abilitati de comunicare interpersonala;
-capacitatea de a redacta rapoarte clare si corecte;
-adaptabilitate la situatii de criza;
-echilibru emotional, constanta in atitudini;
-capacitate de decizie si asumarea responsabilitatii;
-competente de a lucra in echipa;
-atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza echipa din subordine;
-spirit creativ si inovativ;
-preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual si al echipei de proiect.