Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Pitești


Pregătirea si experienţa:

 • SISTEME DE MANAGEMENT ISO

Studii:

 • SUPERIOARE / Experienţa: minim 3 ani experienţa in domeniu

Aptitudini:

 • - inteligenta (gândire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
 • - capacitate de organizare si conducere a activităţii serviciului;
 • - capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta si de a le valorfica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 • - corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relaţiile cu oamenii;

Atitudini:

 • - obiectivitate in aprecierea si analiza situaţiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare)

Responsabilitatea si sarcini:

 • - sa cunoasca regulile de efectuare a misiunii de audit intern
 • - urmărirea procedurilor utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulaţia acestora si a sistemelor de contabilizare 
 • - concepere si verificarea procedurilor
 • - analiza procedurilor
 • - efectuarea de controale interne
 • - verificarea corectei aplicări a procedurilor interne;
 • - aplicarea normelor naţionale de audit intern
 • - colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii si a exprima opinii asupra situaţiilor.

OBLIGATORIU: carnet auto