Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Guvernul României a primit finanțare de la Banca Mondială pentru Proiectul Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare și intenționează să utilizeze o parte din fondurile acestui împrumut pentru servicii de consultanță. Obiectivul serviciilor de consultanță este de a consolida capacitatea tehnică a Departamentului de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFIE) din cadrul Ministerului Justitiei în vederea implementării cu succes a contractelor de lucrări, derulării activităților pregătitoare pentru construirea ulterioară a 15 centre de arhive regionale. Consultanții individuali pot, de asemenea, să contribuie la elaborarea și / sau verificarea diferitelor documente tehnice legate de pregătirea proiectului Cartier pentru Justiție împreună cu alți membri ai personalului DIPFIE. Pentru atingerea obiectivului vor fi angajați doi consultanți tehnici.

Volumul de muncă al fiecărui consultant individual este de 6 luni full time. Contractul de muncă va putea fi prelungit conform deciziei managementului MJ, în funcție de performanța consultantului selectat. Termenii de referință detaliați (TOR) pot fi descărcați de pe site-ul Ministerului Justiției:

Ministerul Justiției – DIPFIE invită Consultanții individuali eligibili să-și exprime interesul pentru furnizarea serviciilor. Consultanții trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă, așa cum acestea sunt detaliate in TOR.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra prevederilor secțiunii III, paragrafeleși din "Regulamentul privind achizițiile”, care stabilesc politica Băncii Mondiale privind conflictele de interese.

Pentru a putea furniza serviciile, Consultanții trebuie să fie persoane fizice autorizate în temeiul Legiiprivind autorizarea persoanelor fizice și asociațiilor familiale pentru desfășurarea activităților independente.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu metoda „Selecție Consultant Individual” stabilită în regulamentul privind achizițiile publice.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de program: 09:00-17:00.

Expresiile de interes și CV-urile, în limba engleză și / sau în limba română, trebuie să fie transmise la adresa de mai jos (personal, prin poștă sau prin e-mail) până la data de 28 noiembrie 2018 ora 17:00. Pentru a valida informațiile prezentate în CV, candidatul poate atașa toate documentele justificative relevante (diplome de studii, recomandări, diplome de pregătire, certificări, autorizații etc.)