Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză, română

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1240 €

Acest job nu mai este activ.

Pregătire: Facultatea de Drept

Aptitudini si abilitati :

Inteligenta generala, comunicare, capacitate de organizare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de analiză şi sinteză, responsabilitate decizională, gandire analitica, obiectivitate.

Atributii principale:

- redactare acte juridice (contracte de muncă şi acte adiţionale, contracte comerciale, contracte civile, acte constitutive şi acte adiţionale societăţi, statute asociaţii şi fundaţii, documentaţii de atribuire achiziţii publice, acţiuni în instanţă, etc.);

- consultanţă drept comercial (negociere contracte comerciale, infiinţare societăţi, modificări acte constitutive societăţi, recuperare de debite, fuziuni şi cesiuni societăţi, interpretare acte normative, etc.);
- consultanţă înfiinţare şi funcţionare asociaţii şi fundaţii din diferite domenii de activitate (mediu, servicii sociale, educaţie, sport);
- consultanţă drept civil (negociere contracte civile, asistenţă tranzacţii civile, intrepretare acte normative, etc.);
- consultanţă dreptul muncii (interpretare acte normative, avize de legalitate, redactare contracte de muncă, acte adiţionale, regulamente interne, contracte colective de muncă etc.);
- reprezentare persoane juridice în faţa diferitelor autorităţi şi instituţii şi în faţa instanţelor judecătoreşti.

Alte atributii:

Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a societatii si sa se supuna regulilor stabilite de conducerea societatii ce i s-au adus la cunostinta inaintea semnarii contractului si anexelor.
Sa asigurarea desfasurarea activitatii firmei in conformitate cu normele legale si consilierea sub aspect juridic a departamentelor si conducerii acestora.
Sa avizeze si contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale firmei.
Sa reprezinte interesele si sa apare drepturilor legitime ale firmei in fata autoritatilor publice, institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane juridice sau fizice, romana ori straina.
Sa asigure consultanta si informarea permanenta a conducerii firmei cu privire la modificarile legislative.
Sa acorde asistenta, consultanta si reprezentare juridica firmei si angajatilor acesteia.
Sa rezolve cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului.
Sa redacteze proiecte de contracte si sa negocieze clauzele legale contractuale.
Sa redacteze, avizeze si sa contrasemneze acte juridice, sa verifice identitatea partilor, consimtamantul, continutul si data actelor incheiate ce privesc firma.
Sa verifice legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare.
Sa se preocupe de permanenta actualizare a bazei informationale legislative a firmei.
Sa raspunda de transmiterea la timp, intr-o forma corecta si completa, a informatiilor conform atributiilor ce-i revin.
Sa respecte procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare.
Sa se informeze permanent cu privire la modificarile legislative.
Sa se preocupe in permanenta de cresterea gradului individual de profesionalism.
Sa respecte obiectivele propuse in acord cu strategia companiei.
Sa utilizeze in bune conditii echipamentele de birotica si alte bunuri puse la dispozitie de catre societate,numai in scopul pentru care acestea sunt destinate,sa respecte instructiunile de folosire scrise sau verbale, sa nu le instraineze si sa le predea in bune conditii firmei cand i se solicita acest lucru.
Sa faca in timp util referate de aprovizionare cu tot ce este necesar in vederea realizarii sarcinilor de servici, astfel incat oricand consilierul juridic sa aiba la dispozitie tot ce este necesar in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii
Sa contribuie la mentinerea unui climat optim cu personalul din societate.
Sa respecte si sa duca la buna indeplinire orice alte sarcini trasate de catre conducere sau personalul ierarhic superior.
Raspunde de respectarea ordinii si disciplinii la locul de munca, in care scop are urmatoarele obligatii :
sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca
sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului direct
sa respecte regulile de acces in unitate.
Este obligat sa cunoasca si sa respecte legislatia in vigoare.
Raspunde de pastrarea secretului de serviciu.