Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Responsabilitati:

 • Asigură consultanţă juridică şi reprezentarea societăţii in faţa instanţelor de judecată, a organelor de cercetare/urmărire penală, a altor institutii publice, precum şi in raporturile cu terte persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice societăţii;
 • Efectuează demersuri şi întocmeşte actele necesare în vederea înmatriculării şi înscrierii oricăror altor menţiuni la Registrul Comerţului, precum şi în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare;
 • Pregateste documente cerute de lege, autorităţi (inclusiv ASF), de Consiliul de Administraţie, de Adunarea Generala a Actionarilor, de Comitetul de Audit şi de alte Comitete înfiinţate la nivelul companiei,şi de Directorul General / Director General Adjunct;
 • Pregăteşte documentele cu caracter juridic care vor fi înaintate pentru informare sau validare catre Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor şi Comitetul de Audit;
 • Asigură comunicarea deciziilor / recomandarilor  AGA sau Comitetului de Audit catre Departamentele / persoanele / Comitetele etc. vizate, dupa caz;
 • Centralizează cererile / adresele / lucrarile venite din partea autorităţilor şi gestionează corespondenţa aferenta acestora împreuna cu departamentele relevante;
 • Efectuează recuperări de creante, tine evidenta acestora şi o comunică superiorului direct;
 • Analizează, avizează sau propune spre avizare, modificare sau încetare, întocmeşte contracte comerciale sau alte acte cu caracter juridic cu diverşi parteneri, in limitele stabilite de lege sau de normele interne;
 • Oferă consultanţă celorlalte departamente şi conducerii societății în ceea ce priveşte chestiuni legale cu implicaţii asupra activitaţii lor;
 • Furnizează suport juridic în toate negocierile de contracte alocate; primeşte, inregistreaza, tine evidenta si / sau distribuie contractele alocate;
 • Sesizează departamentele implicate cu privire la publicarea de noi reglementări legale care pot avea impact asupra activitaţii lor;
 • Participă la dezvoltarea de procese şi proceduri pentru prevenirea, detectarea şi administrarea riscurilor juridice; colaborează cu divizii / directii / departamente specializate ale companiei pentru elaborarea şi actualizarea documentaţiei de interes general / special, asigurând conformitatea acesteia cu legislaţia în vigoare şi normele aplicabile;
 • Asigură suport juridic în elaborarea/revizuirea conditiilor de asigurare si a altor documente conexe acestora;
 • Asigură suport juridic în cadrul proiectelor derulate de către societate.

Profil candidat

 • Studii superioare cu profil juridic;
 • Cursuri de specialitate/certificări/studii post-universitare constituie avantaj;
 • Minimum 3 ani experientă într-o funcție juridică;
 • Excelente cunostinte juridice despre guvernanță corporativă;
 • Buna cunoastere a legislației asigurărilor, comerciale si financiare;
 • Limba engleză la nivel avansat;
 • Bune abilități de operare pe calculator (corespondență, MSOffice, aplicații specifice);
 • Angajament organizațional;
 • Bune abilități de organizare, planificare si orientare spre rezultat;
 • Orientare către client;
 • Capacitatea de a lucra atât individual, cât si într-o echipă;
 • Bune abilități de comunicare, negociere şi influențare;
 • Integritate.