Nivel cariera

Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

CANDIDATUL IDEAL:

 • Studii superioare de drept cu licenţă;

 • Cunostinţe de limba engleză nivel avansat scris şi vorbit

 • Studii de perfecţionare în domeniul legislaţiei muncii;

 • Studii de perfectionare in domeniul fiscal si contabil

 • Cunoştinţe IT de bază în Microsoft Office Word, Excel, Internet;

 • Cunoaşterea la nivel profesionist a legislaţiei în domeniul financiar-contabil şi fiscal

 • Cunoştinţe referitoare la metode şi formule de redactare a corespondenţei oficiale;

 • Capacitate de concentrare analiză şi sinteză;

 • Echilibru emoţional;

 • Uşurinţă în stabilirea relaţiilor interpersonale;

 • Capacitatea de a lua decizii şi a-şi asuma responsabilitatea;

 • Capacitatea de a învaţa şi de a se informa permanent;

 • Perseverenţă, urmărirea şi finalizarea scopului;

 • Etică profesională;

 • Abilităţi de comunicare;

 • Discernamânt şi capacitatea de a rezolva problemele;

 • Capacitatea de autoorganizare şi punctualitate;

 • Persoana trebuie sa fie cu mare putere de muncă în condiţii de stres, activitatea presupunând lucrări cu termene strânse, atenţie distributivă;

 • Capacitatea de a lucra în echipă şi de a interacţiona eficace cu persoanele de contact externe sau din interiorul companiei.

RESPONSABILITĂŢI

 • Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică clienţilor companiei pe baza contractelor încheiate, în următoarele domenii: înfiinţarea societăţilor comerciale / modificările de orice natură aduse statutului acestora / dizolvarea sau suspendarea acestora, cât şi în cazul fuziunilor sau divizărilor.

 • Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentarea juridică companiei în urmatoarele domenii: încheierea de contracte cu clienţtii şi cu furnizorii companiei,

 • Întocmeşte oferte de contract pentru clienţii potenţiali şi pentru clienţii existenţi cărora li se propun modificarea contractelor încheiate;

 • Întocmeşte contracte economice cu clienţii şi cu furnizorii companiei pe baza observaţiilor şi negocierilor asupra propunerilor de contract;

 • Organizează evidenţa contractelor economice şi sesizează toate situaţiile în care acestea nu mai corespund cerinţelor legale sau se apropie de termenul de expirare;

 • Înregistrează la Registrul Comerţului documentele legale pentru înfiinţarea şi modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale deţinute de clienţi existenţi sau potenţiali

 • Întocmeşte proiecte de acte constitutive sau de acte adiţionale pentru modificarea actelor constitutive pentru clienţi pe baza contractelor încheiate de companie;

 • Organizează semnarea şi autentificarea actelor constitutive şi a altor documente care fac obiectul înregistrării în Registrul Comerţului;

 • Întocmeşte documentele premergătoare înregistrării de noi societăţi comerciale la Registrul Comerţului şi le înregistrează la organele de drept;

 • Urmăreşte documentele pe circuitul aprobarii şi înregistrării lor în Registrul Comerţului şi rezolvă orice neconcordanţă prin modificarea documentelor înregistrate sau prin noi documente;

 • Primeşte de la Registrul Comerţului documentele privind înfiinţarea şi modificarea actelor constitutive ale clienţilor companiei existenţi sau potenţiali;

 • Participă la întalniri cu clienţii înaintea sau pe parcursul definitivării documentelor pentru înregistrarea sau modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale deţinute de clienţi.

 • Reprezintă în faţa judecatorului delegat pe lânga Oficiul Registrul Comerţului interesele clienţilor, conform împuternicirilor primite de la aceştia în mod expres.