Specialist in croitorie/ confectii imbracaminte

Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani), Executive (>10 ani)

Adresa/ adresele jobului


Angajam Specialist in croitorie si confectii imbracaminte – croitor, cusator

Conditii:
- cu/ fara experienta
- someri/tineri absolventi dupa anul 2012 sau persoane defavorizate ( conform HG
- se subordonează coordonator de productie/ maistru

Atributii:
- asigură asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului
- aplica corect documentaţia tehnica (fişa tehnică a produsului, fişa de program, procesultehnologic, fişa tehnologica pe operaţie, fişa tehnică a utilajului, produsul etalon)
- respecta/regleaza parametrii de lucru conform documentaţiei tehnice
- executa operaţiile conform documentaţiei tehnice.
- pregăteşte materialele pentru croire (operaţii de calcare,control, şpănuire, şablonare,verificare cantitativă şi calitativă);
- execută croirea reperelor în sisteme de croire simplă sau combinată.
- prelucreaza manual sau mecanic reperele: însemnarea, îndoirea marginilor, bordarea,executarea penselor, cutelor.
- asambleaza reperele pe maşini simple sau automate speciale
- finiseaza produsele: execută operaţii de coasere a butonierelor ,cheiţelor, nasturilor, etc.

Echipa este excelenta. Program: 8 ore.
Angajator: MARULIA ATELIER – START-UP NATION 2017