Detalii loc de munca

Casier transport valori

Nivelul carierei
Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)
Tip job
Full time
Adresa
Posturi disponibile
1

BNR CENTRALA

1 post de Casier transport valori principal, Direcția emisiune, tezaur și casierie, Serviciul tezaurul central

 

Informaţii detaliate privind condiţiile de participare, documentele necesare, procedura de desfăşurare a procesului de recrutare, tematica şi bibliografia sunt disponibile accesând pagina de internet a Băncii Naționale a României – calea BNR/Carieră/Posturi vacante/casier transport valori principal/Direcţia emisiune, tezaur și casierie/ Serviciul tezaurul central.

TERMEN LIMITĂ PENTRU PRIMIREA APLICAŢIILOR: 20 octombrie 2021 (inclusiv).

MODALITATEA DE APLICARE presupune transmiterea documentelor aferente înscrierii exclusiv pe adresa de e-mail menţionată pe pagina de internet a BNR până la expirarea termenului limită.

Menţionăm că Banca Naţională a României nu va procesa datele personale incluse în conţinutul CV-urilor transmise prin intermediul platformei Bestjobs.

 

ATRIBUȚII PRINCIPALE ALE POSTULUI 

 • manipulează valori în/către/dinspre BNR;
 • însoţește valorile în transporturile speciale, de la preluarea până la predarea lor la destinație;
 • întocmește documentația aferentă activităților pe care le efectuează;
 • participă la instructajele organizate pe linie profesională;
 • are acces la informaţiile cu caracter de secret de serviciu și asigură respectarea reglementărilor legale în domeniul informaţiilor clasificate.

 

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI 

Studii și experiență profesională

 • studii medii absolvite cu examen de bacalaureat;
 • experiență profesională de minimum 3 ani în operațiuni cu numerar și alte valori/transport cu numerar și alte valori în sistemul bancar sau pentru sistemul bancar;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer.

 

Competențe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

 

CONDIȚII PRIVIND ACCEPTAREA CANDIDATURII

Acceptarea candidaturii și înscrierea la un proces de selecție se realizează când candidaturile transmise îndeplinesc, cumulativ, următoarele cerințe:

 • candidatul nu este înscris în acelaşi timp la un alt proces de recrutare organizat de BNR;
 • toate documentele solicitate au fost transmise, pe adresa de e-mail menționată pe site-ul BNR, până la expirarea termenului limită comunicat în anunț: formular de înscriere completat (vezi site BNR), CV-ul actualizat și copie a actului de identitate;
 • formularul de înscriere conține toate informațiile solicitate.

Precizări:

Răspunsul afirmativ sau omiterea răspunsului la declarațiile pe propria răspundere referitoare la desfacerea contractului individual de muncă din motive imputabile, la antecedente penale, precum şi la urmărirea penală sau de judecată conferă Băncii Naţionale a României dreptul de a respinge candidatura.

Documentele transmise sunt analizate și cu scopul identificării unor posibile situații de incompatibilitate; în acest sens, în conținutul formularului de înscriere se solicită, informații referitoare la calitatea de angajat în Banca Naţională a României a soţului/soţiei, după caz, precum și a rudelor până la gradul al doilea (părinți, copii). Existența oricărei incompatibilități conferă Băncii Naţionale a României dreptul de a respinge candidatura.

Confirmarea înscrierii, realizată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor solicitate, se face exclusiv prin transmiterea de către Direcţia Resurse Umane a unui e-mail în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.