Biochimie, Biologie Moleculara, virusologie

Adresa/ adresele jobului

19-21 Șoseaua Ștefan cel Mare,Sector 2, București

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

900 €

Acest job nu mai este activ.

Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Centrul de cercetare(CDPC), Dept Imunologie, Laboratorul de Biologie Moleculara,  Șoseaua Ștefan cel Mare, Nrsector 2, Bucharest, Romania, organizeaza concurs in vedere a angajarii a 3 pozitii Asistent cercetare doua post-doctorale(norma intreaga de 8 ore/zi.) si una de doctorand norma redusa 4ore/zi in cercetare in domeniul Biochimie/Biologie Moleculara/(postdoctorale) /Virusologie (doctoral) pe perioada–cu posibilitatea de prelungire. Persoanele angajate vor lucra in cadrul  Programului 3 Subprogram Orizont 2020 Cooperare europeană și internațională ERA-NET HIVERA, inceput  la datacu titlul “Screening and developing  of a novel family of natural and synthetic HIV Integrase inhibitors which do not interfere with V(D)J recombination”, Acronim INinRAGI Contract Nr  web site ()

Locul de desfasurare a selectiei – CDPC, etaj II Sectia Imunologie, camera , pe perioadarele 10-12; 

Dosarele de concurs se vor depune pana la data depreferabil electronic in format pdf, sau MS Word la adresa: in atentia Dr. Mihai Ciubotaru.

Continutul dosarului de inscriere la concurs:

  • cerere participare la concurs ;
  • curriculum vitae, care sa sublinieze experienta anterioara de laborator, cu accent pe activitatea desfasurata pe parcursul doctoratului (pozitiile postdoctorale);
  • copie diploma de licenta, doctorat (vor fi prezentate in copie legalizata la angajare);

Cerinte pentru ocuparea postului:

Experienta anterioara in Biochimie/Biologie Moleculara este absolut esentiala si presupune:

  • experienta in cresterea de culturi celulare eucariote si bacteriene, familiaritate si recunoasterea aspectelor morfologice caracteristice diverselor patologii asociate limfoamelor maligne B non-Hodgkin. (una din pozitii postdoctoral).
  • experienta in metode de purificare si analizade ADN, PCR, qPCR, EMSA, SouthernBlot., real time PCR, total RNA screening( una din pozitii postdoctoral)
  • experienta  in metode de purificare si analiza proteine (cromatografie, SDS-PAGE, western blot).
  • experienta in screening medicamentos pe culturi eucariote si testare cu infectii prin pseudovirus cu detectie spectrofotometrica prin expresia integrandului marker luciferaza(pozitia doctorand)

Modalitatea de selectie

  • analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
  • interviu

Informatii suplimentare se pot obtine de la directorul proiectului,

Dr. MihaiCiubotaru, email: .