Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/adresele jobului


 • Coordonează şi administrează structura de audit, facilitând astfel îndeplinirea rolului de asistare a Conducerii entităţii în menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de control intern;
 • Asigură implementarea la nivelul structurii de audit intern a standardelor și normelor metodologice elaborate de Group, precum și a normelor si procedurilor de lucru specifice legislației locale;
 • Întocmește planul anual de audit prin evaluarea riscurilor activităților cuprinse în universul de audit, îl supune spre aprobarea Consiliul de Administrație și asigură notificarea acestuia către Autoritate;
 • Desfășoară misiuni de audit: întocmește documentele premergătoare începerii angajamentelor de audit, testează funcționalitatea controalelor implementate de companie pe procesele auditate (verifică documentele specifice ariei auditate) și discută cu personalul implicat în activitățile auditate;
 • Întocmește rapoartele de audit pentru misiunile desfășurate și rapoartele semestriale privind activitatea auditului intern în mod obiectiv, utilizând un limbaj clar şi concis;
 • Prezintă rezultate rapoartelor de audit către Consiliul de Administratie, Comitetul de Audit și asigură transmiterea acestora către autoritate;
 • Urmăreşte modul de implementare a planurilor de măsuri formulate în rapoartele de audit și a recomandarilor cuprinse în Scrisorea de Reprezentare întocmită de auditorul extern;
 • Colaboreaza cu directia de audit a grupului Aegon din ACE, asigură comunicarea rezultatelor misiunilor de audit, execută raportările solicitate și participă la videoconferințele lunare de audit intern și la alte proiecte comune;Furnizează informații necesare Comitetului de audit în redactarea Raportului Anual și al altor documente.

Candidatul ideal

 • Auditor financiar inscris in registrul Camerei Auditorilor din Romania;
 • Studii superioare în domeniul economic (finanțe, contabilitate);
 • Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de auditor intern;
 • Experienta în industria de pensii private sau asigurari;
 • Constituie un avantaj experienta in auditarea domeniului de pensii private sau asigurari de viata
 • Cunoștințe în auditul sistemelor informatice reprezinta un avantaj;
 • Capacitatea de a propune soluţii conforme cu legislaţia în domeniu pentru rezolvarea unor situaţii ivite în desfăşurarea activităţii de audit intern;
 • Experienţă de minim 3 ani în audit intern sau extern (Big 4);
 • Bune cunostinte operare PC si suita MS Office (Word, Excel, etc);
 • Cunostinte avansate de limba engleza (scris și vorbit).
 • Abilitati de planificare si organizare,
 • Capacitatea de a gestiona multiple proiecte simultan;
 • Abilitatea de a lucra cu minim de indrumare;
 • Foarte bune abilități de comunicare verbală și în scris, expunând clar şi concis constatările, recomandările şi concluziile rezultate în urma misiunilor de audit intern;
 • Gândire analitică și atenție la detalii;
 • Orientare spre obiective și rezultate;
 • Preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate şi iniţiativă
 • Abilitatea de a dezvolta relatii de colaborare;
 • Integritate si onestitate;
 • Flexibilitate, spirit de iniţiativă
 • Atitudine constructiva si orientare spre solutii
 • Asumarea responsabilităţii