Asistent Social - Centrul de Consiliere Bucuresti

Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Entry (0-2 ani)

Adresa/ adresele jobului

Se recruteaza si din

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

100 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Descrierea postului:

Asistentul social oferă servicii primare de asistenţă socială copiilor, familiilor beneficiare şi tinerilor, în vederea prevenirii separării copiilor de familie şi depăşirii unor situaţii de dificultate identificate.

 

Principalele sarcini:

 • Realizează evaluarea socio-economică a familiei (ancheta socială);
 • Identifică nevoile reale ale familiei si propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie;
 • Consiliază familia beneficiară în scopul menţinerii unităţii şi funcţionalităţii acesteia; consiliază şi susţine copilul şi familia în vederea prevenirii neşcolarizării copiilor şi/sau prevenirii abandonului şcolar; consiliaza tânărul/tânăra in vederea accesarii serviciilor sociale la care are dreptul.
 • Întocmeşte planul personalizat de consiliere pentru fiecare membru al familiei asistate şi monitorizează lunar progresul copiilor şi familiilor beneficiare;
 • Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi părinţi;
 • Se întâlneşte în mod regulat cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare şi interinstituţionale.
 • Face propuneri de închidere sau transfer al cazului.
 • Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni

Cerinţe:

 • Licenţiat în asistenţă socială
 • Cel puţin un an de experienţă relevantă în lucrul cu copii, tineri şi/sau familii vulnerabile
 • Empatie, simţ de răspundere
 • Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme
 • Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă
 • Bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate
 • Bună cunoaştere a drepturilor copilului si familiei; conştientizarea şi înţelegerea problemelor de dezvoltare socială, inclusiv probleme legate de educaţie pentru sănătate, HIV/SIDA
 • Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în reţea
 • Permis de conducere categoria B (mobilitate)
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office)
 • Limba engleză