Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Entry (0-2 ani)

Limbi vorbite

engleză

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

1359 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii .

Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Cluj

Organizează concurs

În data de 22 August orele 12,00 la sediul Direcției Radiocomunicații Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca str. Fagului nr., pentru ocuparea postului vacant de ARHIVAR în cadrul Compartimentului Special.

Concursul se va desfășura ȋn conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății Naționale de Radiocomunicații .

Condiţii de participare :

Titlul postului: Arhivar

Tip post : FULL TIME,

Felul contractului: perioadă nedeterminată–cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice;

Nivel carieră: MIDDLE LEVEL

Domeniile postului: Radiocomunicații , Comunicații, Telecomunicații.

Locatie: ROMÂNIA, Direcția Radiocomunicații Cluj – sediu.

Descrierea postului:

- Asigură și răspunde de realizarea curentă a activității de arhivare în cadrul Direcției Radiocomunicații Cluj; asigură legatura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului arhivistic, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor,

- Pune în aplicare și respectă prevederile Nomenclatorului arhivistic și a Instrucțiunilor de lucru privindinventarierea, predarea la arhivă și selecționarea documentelor conform legislației în vigoare;

- Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite, întocmeşte inventare pentru documentele aflate în arhivă; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă;

- Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării documentelor solicitate de angajaţii Sucursalei pentru dobandirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

- Organizează arhiva unității după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

- Asigură împreună cu personalul Compartimentului Special activitatea de Registratură a corespondenţei Sucursalei;

- Asigură și răspunde de înregistrarea documentelor în conformitate cu datele înregistrate în registru şi asigură confidenţialitatea lucrărilor înregistrate;

- Asigură primirea corespondenţei pentru unitate şi expedierea corespondenţei colectată de la compartimentele funcționale precum şi confirmarea trimiterilor poştale din cadrul sucursalei;

Cerințe:

Studii medii : Liceu,

Studii în domeniu: deținerea unui atestat de absolvire a unui curs de arhivare organizat de Arhivele Naționale, constituie un atu;

  • Cunoştinţe operare Windows: Microsoft Office;

  • Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;

  • Certificat medical prin care se atestă că poate să lucreze ȋn condițiile postului;

  • Candidaţii care nu realizează media minimă de 6,00 la concurs, sunt declaraţi respinşi ;

Scrisorile de intenţie însoţite de curriculum vitae, se vor depune la secretariatul unităţii, Direcţia Radiocomunicaţii Cluj, situat ȋn municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 2 ( Cartier Gheorgheni, capătul liniei de autobuze nr. 32 ), pănă la data de

Candidaţii selectaţi , la prezentare în ziua concursului, vor avea obligatoriu asupra lor, xerocopii ale actelor de studii şi calificări, respectiv, o adeverinţă medicală care să ateste că pot exercita funcţia de  ARHIVAR.