Nivel cariera

Middle (2-5 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu aproximativ brut oferit / luna in euro

700 €

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

FIŞA POSTULUI

Arhitect (amenajari interioare)

 

 

Denumirea postului: Arhitect

Nivelul postului: COORDONARE 3

Profilul companiei: Reabilitarea si dotare spatiilor publice

(Scoli, universitati, spatii de birouri, camine culturale)

Tipul activitatii: Proiectare si design.

Scopul principal al postului: Proiecteaza, calculeaza si ofera solutii optime pentru                         reabilitarea si dotarea obiectivelor, urmareste emplementarea proiectelor.

Nume:

CI Serie nr CNP

Eliberat de

Domiciliat înstrnrap

 

RELAŢII ORGANIZATORICE.

 • Este in subordinea directa a Directorului General .
 • Coordoneaza  activitatea de productie si emplementare.
 • Corelează  activitatea cu serviciile de promovare, facturare, relatii externe, logistica si gestiune.
 • Se subordonează: Directorului General, Director Administrativ,

SUMARUL POSTULUI.

 1. Proiecteaza, calculeaza si ofera solutii optime pentru reabilitarea si dotarea obiectivelor, urmareste emplementarea proiectului. Asigura preluarea specificatiilor tehnice de la beneficiari (inclusiv cu deplasare la obiectiv)
 2. Grad : Specialist .
 3. Program:  luni-vineri re  / zi + 1oră pauza de masă
 4. Statutul: angajat pe perioadă nedeterminată cu carte de muncă
 5. Concediu de odihnă : 21 zile lucrătoare /an, după 11 luni de activitate.
 6. Concediu din cont propriu (ne plătit) maxim 15 zile /an calendaristic
 7. Preaviz 30 de zile cu condiţia asigurării predării  situaţiilor la zi succesorului.
 8. Salariu la etapa premargatoare productiei :ron.

           Sporuri de studii superioare 5% din salariu de bază.

Sporuri de vechime 5% /an, din salariu de bază, pentru primii 5ani.

Facilităţi suplimentare: Leptop;Telefon mobil; Masa pranz; Masina (dupa caz)

 

 

CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI.

1) Generale

- calificări şi pregătire specifică – ARHITECTURA .

2) Esenţiale

- cunostinte tehnice si de proiectare 2d, 3d.

- cunoasterea programelor de proiectare AutoCAD, AUTODESK , TOP, randari 3d

- experienta in domeniul productie si comercializarii mobilierului ,constitue avantaj.

- studii superioare,

- operare PC, obligatoriu aplicaţii MS Office şi......

3) Personale

a) aptitudini şi abilităţi personale.

- abilităţi de comunicare;

- eficienţă şi organizare;

- iniţiativă;

- abilităţi de calcul şi de a lucra cu documente.

b) calităţi personale

- spirit organizatoric;

- implicare şi dăruire;

- capacitate şi abilitate în lucrul cu oamenii;

- punctualitate;

- devotament;

- stare de sănătate fizică bună.

 

OBLIGAŢII  

- Deseneaza, proiecteaza, redacteaza pe calculator proiectele de amenajari interioare.

- Intocmeste documentatii de proiectare care tin de specificul firmei.

(sisteme de automatizare si control, curenti slabi, dotari mobilier )

- Participa, in cazul in care este solicitat, la antemasuratori si masuratori

pentru relevare a constructiilor existente, precum si verificarea pe santier a cotelor si dimensiunilor de executie.

- Coordoneaza activitatea de conceptie a designului general in activitatea de proiectare si executie a elementelor de constructie si mobilier.

- Asigura punerea de acord a obiectivelor ce constituie tema de proiectare cu planul general , solicitarile beneficiarului si produsele din pachetul de baza o ofertantului .

- Realizarea desenului 2d si 3d - AutoCAD  conform masuratorilor si dorintelor clientului

- Prezinta calcul necesar de materiale si pret - Microsoft Excel

- Realizarea randarilor 3d si a schitelor de montaj – AutoCAD

- Realizeaza fisele tehnice pentru produsele proiectate si pentru produsele din portofoliu.

- Pregateste ofertele tehnice si comerciale pentu licitatii.

- Identifica potentialii furnizori de mobilier.

- Angajeaza in numele societatii lucrari de executie mobilier.

- Participa la coordonarea unor faze importante de lucrari in santier.

- Executa lucrari de imbunatatire a proiectelor, de design, la solicitarea directorului tehnic.

- Realizea designul special pentru lucrari complexe de mobilier si amenajari interioare

- Reprezinta societatea in relatiile cu beneficiarul

- Inlocuieste directorul tehnic cand este imputernicit.

- Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;

- Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;

- Indeplineste orice alte misiuni complexe de profil incredintate de conducerea societatii.

- raspunde material, administrativ sau penal, dupa caz, pentru neindeplinirea sarcinilor incredintate si pentru eventualele pagube pricinuite societatii.

 

 

     RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI

 

 

CONFIDENŢIALITATE

Salariatul ce ocupă postul de Arhitect (amenajari interioare) trebuie să păstreze secretul informaţiilor referitoare la politicile privind activitatea societăţii, furnizori şi clienţi, atât pe durata desfăşurării activităţii în cadrul societăţii, cât şi pentru o perioadă de 3 ani după încetarea contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul. Salariatul este obligat sa semneze si sa respecte contractul de confidentialitate ce va fi anexat la dosarul de personal.

 

 

CONFLICT DE INTERESE

Salariatul ce ocupă postul de Arhitect (amenajari interioare) nu poate ocupa, pe durata desfăşurării activităţii în cadrul societăţii SC EURODIDACTICA SRL, poziţii similare ori poziţii de conducere, în general, în cadrul altor societăţi de acelaşi profil, ori cu obiect de activitate similar ori conex  numitei societăţi, fără acordul scris al Directorului General.

Salariatul ce ocupă postul de Arhitect (amenajari interioare) poate ocupa, pe o perioadă de 12 luni de la încetarea contractului de muncă încheiat cu SC EURODIDACTICA SRL, poziţii similare ori poziţii de conducere, în general, în cadrul altor societăţi de acelaşi profil, ori cu obiect de activitate similar ori conex  numiteisocietăţi, fără acordul scris al Directorului General.

 

Această fişă a postului nu are caracter limitativ cu privire la îndatoririle şi responsabilităţile salariaţilor. La condiţiile contractelor individuale de muncă pot surveni modificări, ce vor fi discutate cu persoana ce deţine postul.

 

Fişa, semnată de titularul postului, se va anexa Contractului individual de muncă.

 

 

Data

 

 

Titular de post

 

 

Director