Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

400 - 450 €


Atat persoane cu experienta cat si fara experienta sunt acceptate.

# Cerinte :

- Studii finalizate (sau in curs de finalizare) in domeniul medical;
- Dorinta REALA de FORMARE si PERFECTIONARE CONTINUA PROFESIONALA ;
- Seriozitate;
- Intentii pe termen lung;
- Respectarea programului de lucru al cabinetului.

#Responsabilitati : 

- primirea si pregatirea pacientului precum si a fisei medicale a acestuia;
- lucreaza sub indrumarea directa a medicului;

- pregateste campul operator cu tot instrumentarul si materialele necesare manoperei stomatologice;
- asista medicul intr-un mod atent in toate manoperele medicale;
- curata si dezinfecteaza toate echipamentele cabinetului;

- prepararea solutiilor necesare decontaminarii instrumentarului conform instructiunilor producatorului; 
- realizeaza decontaminarea si sterilizarea instrumentarului stomatologic conform procedurilor legale in vigoare si acolo unde este cazul conform instructiunilor medicului ;
- utilizarea si intretinerea corecta a aparaturii/instrumentarului existente în cabinet;
- intretine curatenia cabinetului si a camerei de sterilizare .

- pastrarea secretului profesional si asigurarea ca nici o persoana din anturajul sau nu va avea cunostinta si nu va aduce atingerea secretului professional;