Adresa/ adresele jobului

Acest anunt este inactiv, însă puteți trimite în continuare CV-ul Dvs. la aceasta companie

Responsabilitati principale

 

 1. Analizeaza dosarele de credit/angajamente si este responsabil de :

 

  Corecta constituire a dosarelor de credit in conformitate cu cadrul normativ impreuna cu Managerii de clientela:

§  acorda suport managerilor de clientela in constituirea dosarelor de credit/participa la intalniri cu clientul in vederea documentarii dosarelor de credit;

§  solicita catre managerii de clientela/client completarea documentelor/informatiilor necesare in realizare analizei;

  Efectuarea analizei financiare a clientilor/a grupului de clienti

        Identificarea principalelor riscuri asumate de banca, avand in vedere factori cheie de natura non-financiara si financiara, tinand seama de :

§  aplicarea principiilor de cunoastere a clientelei (KYC); identificarea  si inregistrarea corecta a grupului de firme din care face parte clientul;

§  cunoasterea evolutiilor macro-economice, sectoriale,  reglementare dar si specifice activitatii/afacerii clientului (incluzand actionariat, management, strategie);

§  analiza activitatii operationale (relatia cu furnizorii, clientii, alti parteneri, puterea de negociere, risc de concentrare) inclusiv aspecte legale (eventuale litigii majore de natura comerciala, solicitari deschidere proceduri de insolventa);

§  analiza evolutiei situatiei financiare a firmei (inclusiv impactul variatiei cursului de schimb, variatia ratei de dobanda, Cash flow, BVC,etc),  riscul de lichiditate avand in vedere necesarul de finantare al ciclului operational si al programului investitional , finantarea altor nevoi de exploatare sau financiare, accesul la alte surse de finantare;

§  cunoasterea aspectelor specifice tranzactiei propuse, coerenta generala cu nevoile reale ale clientului, capacitatea de rambursare a acestuia  si cu politica de creditare si cadrul normativ intern;

 

 

      Emiterea de opinii-recomandari  /Propune solutii de mitigare ale aspectelor problematice identificate

 

 • sesizeaza problemele  de natura financiara si/sau non financiara, a deficientelor in relatia contractuala si/sau calitatii garantiilor si/sau riscurilor juridice care pot aparea in cazul deteriorarii situatiei clientului,
 • asigura suport managerilor de clientela pentru stucturarea si argumentarea finantarilor.
 • Propune solutii de mitigare ale aspectelor problematice identificate.
 • pe baza documentelor  din dosarul de credit si a informatilor suplimentare furnizate de

 client/managerilor de clientela, emite opinii /recomandari  privind structura si conditiile de  finantare  si  le  formalizeaza  in  fisa de    analiza si/sau alte documente   prevazute  in cadrul normativ

 • raspunde direct catre RISC/CRA la solicitarile de clarificare legate de partea de analiza financiara (seful ierarhic si managerul de clientela ramanand informati despre aceste schimburi de informatii)

 

 1. Contribuie la monitorizarea portofoliului de credite/angajamente .

 

Impreuna cu managerul de clientela are obligatia de a alerta imediat Riscul /Directorul NonRetail/ Sef Serviciu Administrare Produse PJ privind orice eveniment de natura sa conduca la degradarea calitatii portofoliului de angajamente si cresterea riscului de contrapartida pentru orice angajament.                  

 

 • realizarea de raportari in colaborare cu BO (CRSC)/FO;
 • stabilirea  sau actualizarea performantei financiare a   clientilor  non retail pe baza situatiilor financiare  preluate   automat  sau introduse  manual de catre analist in aplicatia dedicata “SMARTFIN”   conform cadrului normativ in vigoare;
 • Intocmeste si propune dupa caz  cotatiiile clientilor non retail conform standardelor Societe Generale (STARWEB);
 • Impreuna cu managerul de clientela intocmeste notificarea de aprobare/respingere/insusire pentru clientii si creditele analizate;
 • Sesizarea, in masura disponibilitatii datelor, a problemelor de natura deficientelor in relatia contractuala si/sau calitatii garantiilor si/sau riscurilor juridice care pot aparea in cazul deteriorarii situatiei clientilor, in raport cu situatia scriptica din evidentele bancii;
 • contribuie impreuna cu managerul de clientela la realizarea  Rapoartelor  de monitorizare dar si la urmarirea clientilor din WPC nivelul 1  – WPC Regional ( la nivelul grupurilor);
 • asigura suport SCM-ului pentru buna desfasurare a procesului de recuperare creante. Impreuna cu managerul de clientela analizeaza solicitarile primite de la SCM in conformitate cu cadrul normativ
 1. -Asigura respectarea confidentialitatii operatiunilor bancare, respectarea prevederilor interne.

 

 1. Efectueaza alte operatiuni in conformitate cu prevederile cadrului normativ al Bancii, in care este mentionata functia respectiva

  

Cunostinte si experienta:

 • Experienta in analiza financiara, contabila si tehnici de analiza aplicate in activitatea de creditare aferenta clientelei persoane juridice de minim 2 ani ;
 • Cunoastere produse , norme si proceduri asociate clientelei persoanelor juridice
 • Cunoastere sisteme si aplicatii informatice specifice    analizei dosarelor persoanelor juridice  
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar
 • Cunoastere limba engleza/franceza  (intocmire fise de analiza in limba engleza/franceza pentru dosarele de competenta PCR)
 • Abilitati de analiza si sinteza, acurateta;
 • Cunoasterea mediului de afaceri local si sectorial
 • Abilitati de comunicare / atitudine proactiva

Oferta :

 • Oportunitatea de a lucra intr-un mediu profesionist
 • Tip de contract: Contract pe perioada nedeterminata

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu, restul de aplicanti fiind pastrati in baza de date a companiei pentru oportunitati viitoare.