Adresa/adresele jobului

Salariu brut pe luna

250 - 500 €


Responsabilități

 • raspunde nemijlocit de functionarea in conditii de siguranta si potrivit regimului de lucru stabilit, a instalatiilor pe care le deserveste
 • previne si inlatura promt orice situatie care ar pune in pericol securitatea personalului si integritateainstalatiilor si anunta orice eveniment accidental sau neconformitate produsa in timpul serviciului pe linie administrativa;
 • supravegheaza activitatea echipelor de mentenanta, receptioneaza lucrarile efectuate de acestea
 • efectuarea de manevre programate si manevre pentru eliminarea incidentelor, alaturi de seful de tura
 • activitatea presupune lucrul in ture, durata timpului de lucru fiind de 12 ore

Cerințe

 • studii de bazã: superioare, superioare de scurtã duratã, școalã de maiștri, studii medii în specialitatea energeticã sau electrotehnica;
 • cunoașterea „Regulament general de manevre în instalațiile electrice de medie și înalta tensiune " 
 • cunoasterea “Instructiune proprie de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare” cod: TEL – 1808;
 • cunoștințe teoretice și  practice  referitoare  la  construcția, functionarea si exploatarea echipamentelor primare, secundare  și auxiliare  din stați electrice
 • cunostinte operare PC
 • apt din punct de vedere medical si psihologic

Informații generale

Etapa1:Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 31 ianuarie 2019 un CV (tip Europass) si o copie a actului de studii, la Secretariatul ST Cluj din , et, cam 401 sau prin email  Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații.

Etapa 2: După perioada de depunere a CV-urilor si validarea documentelor, candidatilor selectati in etapa, li se va pune la dispoziție, tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

Data procesului de selectie va fi 08 februarie 2019, si va consta in: proba scrisa si interviu. Candidatii selectati in etapa, in vederea inscrierii la concurs, vor prezenta urmatoarele documente: cerere de inscriere la concurs (formular tipizat), o declaratie pe proprie raspundere (formular tipizat), copie dupa cartea de identitate, actele de studii (diplome:copie + original – in vederea vizarii de conformitate cu originalul), copie dupa carnetul de munca (pentru demonstrarea vechimii pana la data dealte adeverinte eliberate de angajatori dupa data decare atesta activitatea desfasurata, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte daca candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea pe postul de ajutor sef tura.