Detalii loc de munca

ADMINISTRATOR FORMARE PROFESIONALĂ

Nivelul carierei
Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)
Limbi vorbite
Engleză - Mediu
* toate limbile sunt obligatorii
Posturi disponibile
1

Hai în echipa OAR!

SCOP:

Ordinul Arhitecților din România (OAR) este în căutarea unui administrator formare profesională, cu ajutorul căruia să planifice, să organizeze și să evalueze o serie de evenimente (formare profesională, stagiu și educație) dedicate membrilor Ordinului (arhitecți cu sau fără drept de semnătură și stagiari) și studenților arhitecți din țară.

RESPONSABILITĂȚILE ȘI BENEFICIILE ADMINISTRATORULUI PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ:

 • Își desfășoară activitatea în sediul OAR, localizat în municipiului București (str. Pictor Arthur Verona, nr. 19)
 • Identifică nevoile de pregătire și dezvoltare profesională ale membrilor OAR și propune strategii și metode optime de instruire
 • Contribuie la procesul prin care OAR oferă servicii uniforme și de calitate, de formare, pentru toți membrii organizației
 • Concepe și implementează strategii prin care programele de dezvoltare profesională continuă organizate de OAR vor deservi un număr cât mai mare de membri
 • Identifică resursele (umane, de timp și financiare) necesare și concepe proiecte în vederea atragerii de fonduri și parteneri naționali și/sau internaționali pentru implementarea și dezvoltarea programelor de formare profesională continuă și de stagiu dezvoltate de OAR
 • Implementează programele de stagiu și dezvoltare profesională continuă aprobate de către forurile de conducere
 • Administrează buna desfășurare a programelor aprobate de către forurile de conducere
 • Pregătește din punct de vedere administrativ materialele de instruire și se asigură că acestea conțin informațiile necesare pentru atingerea scopului programului
 • Contribuie la implementarea unui sistem de evaluare atât pentru participanți cât și pentru formatori
 • Consiliază și orientează persoanele interesate pe parcursul înscrierii și susținerii evenimentelor specifice
 • Gestionează datele participanților, dosarele acestora și rezultatele obținute
 • Consultă în permanență activitatea unor organisme similare la nivel național și internațional
 • Monitorizează eficiența sesiunilor desfășurate
 • Raportează către responsabilii și structurile centrale ale organizației situația programelor derulate
 • Oferă suportul necesar membrilor și colegilor în ceea ce privește activitățile de formare
 • Asigură respectarea prevederilor legale în materie și a principiilor de asigurare a calității în formarea profesională a profesioniștilor
 • Aceasta este o oportunitate interesantă pentru un profesionist cu experiență care dorește aderarea la o echipă în creștere într-o organizație profesională de renume
 • Poziția joacă un rol crucial în dezvoltarea și furnizarea de noi servicii și ambiții pentru profesia de arhitect, oferind astfel oportunitatea de a crea, dezvolta și a pune bazele unor concepte noi în cadrul organizației
 • Este o poziție potrivită pentru cei care au înclinații didactice dar preferă lucrul într-o organizație în care să utilizeze aceste cunoștințe și abilitățile practice pentru coordonarea de programe de dezvoltare profesională și stagiu aprobate, dar și pentru conceperea de conținut și strategii
 • Își desfășoară activitatea într-un mediu cultural vast, într-un spațiu plăcut și în cadrul unei echipe interdisciplinare
 • Contract de muncă pe perioadă determinată de 12 luni, cu posibilitate reală de prelungire
 • Pachet salarial motivant

CANDIDATA IDEALĂ / CANDIDATUL IDEAL ARE:

 • Studii universitare, de preferat în domeniul educației, comunicării, psihologiei sau sociologiei
 • Experință în desfășurarea de activități în cadrul unui ONG (de preferat – cel puțin 2 ani)
 • Experiență în activități de implementare de programe de formare (de preferat – cel puțin 2 ani)
 • Cunoștințe privind principiile și metodele care țin de planul de studii și proiectarea cursurilor, a predării și instruirii și măsurarea efectelor
 • Excelente abilități de sinteză, de prezentare și de comunicare în limba română și în limba engleză
 • Capacitatea de a prezenta clar și eficient idei și concepte
 • Resursele necesare pentru a face față situațiilor stresante și termenelor limită
 • Cunoștințele necesare pentru a dezvolta, prioritiza și realiza obiective și planuri specifice activității în care este angajată/angajat
 • Cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office)
 • Inițiativă, creativitatea, responsabilitatea și autonomia necesară pentru a atinge cele mai înalte standarde calitative
 • O atenție sporită la detalii
 • Capacitatea de a construi și de a gestiona relații pozitive între organizații, mediul universitar, lectori, prestatori de serviciiDisponibilitate pentru deplasări
 • Capacitatea de a asculta activ si de a empatiza cu interlocutorul

SURSE DE INFORMARE PE WEBSITE-UL OAR:

- Cadru legislativ și normativ

 • Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată
 • Regulamentul de organizare şi funcționare a OAR
 • Codul deontologic al profesiei de arhitect 

- Exercitarea profesiei

 • Norme metodologie privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură
 • Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură
 • Catalogul cu oferta de servicii formare profesională și stagiu
 • Ghid de bune practici în vederea organizării acestor evenimente dedicate formării profesionale

- Proiecte culturale

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR ESTE 20 AUGUST 2019.

VOM APRECIA ACELE APLICAȚII CARE VOR FI ÎNSOȚITE DE O SCRISOARE DE INTENȚIE.

DESPRE ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA:

Este o organizație profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit și de interes public. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Printre obiectivele OAR se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii și consolidarea în jurul sediilor organizației și filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură și cultură urbană; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; adaptarea educației în arhitectură la tendințele mediului socio-economic și cultural.

OAR asigură formarea profesională a stagiarilor și dezvoltarea profesională continuă a membrilor cu drept de semnătură ca atribut al profesiei liberale, pentru a asigura contactul permanent cu evoluția mediului de construcții, a economiei și societății în general. Pentru aceasta, OAR asigură un sistem funcțional eficient și facil care le permite arhitecților să se perfecționeze prin accesul la cunoștințe și experiențe printr-o serie de modele și metode aliniate la practicile organizațiilor europene.