Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Adresa/ adresele jobului

Salariu brut pe luna

450 - 580 €


Cine suntem?

Suntem o firma producatoare tip “tailor-made” (la comanda) de mobilier comercial, POSM, semnalistica, Toteme, statii de benzinarie, display-uri, rafturi de tigari, standuri expizitionale, roof-tops si multe peste 120 de specialisti in Design, Proiectare, Productie, Vanzari. Sustinem comunitatea in permanenta, ajutand licee si facultati locale din Constanta prin proiecte de caritate de branding dar si prin finalizarea de proiecte, dar avem si prezenta la evenimente de business: Forbes, Euroshop Dusseldorf, Elite Business Women si multe altele.

Detalii job

Asigură angajarea, formarea şi perfecţionarea personalului necesar firmei

– Identifică/centralizează necesarul de personal din firmă şi urmăreşte încadrarea în limitele aprobate

– Asigură necesarul de personal prin recrutare internă şi externă

– Negociază contractele de angajare şi urmăreşte respectarea clauzelor acestora

– Urmăreşte orientarea şi integrarea în organizaţie a noilor angajaţi

– Identifică nevoile de instruire ale personalului, în colaborare cu managementul

– Elaborează programe de instruire şi le implementează în colaborare cu managementul

– Monitorizează piaţa forţei de muncă şi a furnizorilor de servicii din domeniu

– Asigură respectarea cadrului legal concomitent cu susţinerea intereselor firmei

Coordonează activitatea de remunerare a personalului firmei

– Asigură stabilirea drepturilor salariale şi sociale ale angajaţilor conform negocierii la angajare, legislaţiei în vigoare şi a normelor interne specifice firmei

– Verifică şi avizează documentele de personal cu referire la nivelurile salariale: ştate de plată, declaraţii lunare către instituţiile de stat, adeverinţe de salariat, decizii de transfer, cuantumul bonusurilor şi al altor drepturi cu impact asupra remunerării salariaţilor

– Elaborează sisteme specifice de evaluare a personalului

– Coordonează şi monitorizează procesul de evaluare

– Centralizează rezultatele evaluărilor şi le analizează în corelaţie cu celelalte activităţi ale departamentului Resurse Umane

– Realizează analize la nivelul firmei cu privire la nivelul de satisfacţie a angajaţilor şi propune managementului firmei măsuri de corecţie necesare

– Asigură asistenţa managementului în problemele legate de relaţiile între angajaţi

– Facilitează comunicarea pentru dezvoltarea/menţinerea unui climat pozitiv al relaţiilor dintre angajaţi

– Concepe proceduri şi alte documente specifice firmei pe probleme de relaţii de muncă

– Mediază eventualele situaţii de natură conflictuală între angajaţi

– Elaborează instrumente de formalizare a politicilor de personal: organigrama, ROI, manualul angajatului, proceduri de lucru etc.

– Informează angajaţii cu privire la politicile de personal ale firmei

– Elaborează şi actualizează fişele de post ale salariaţilor din subordine

Autoritatea postului:

– Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de personal

– Negociază clauzele contractelor de angajare în limitele stabilite/agreate de direcţia generală

– Semnează contractele de muncă la rubrica angajator

– Semnează state de plata, declaraţii lunare către instituţiile de stat, adeverinţele de salariat, contracte cu furnizorii de servicii specifice departamentului, corespondenţa departamentului

– Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei

– Elaborează şi difuzează la nivel de firmă norme, reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere

– Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei

– Solicită respectarea normativelor de resurse umane, propune managementului sancţiuni pentru angajaţii ce nu se conformează acestora

Nivel de studii: studii superioare stiinte economice; curs inspector resurse umane

Experienţă:

– în domeniu: minim 4 ani

– pe post: 2 ani experienţă pe post asemănător

Cunoştinţe necesare:

– Psihologie organizaţională

– Cunoştinţe juridice/legislaţia muncii

– Limba engleză (citit, scris, vorbit)

– Cunoştinţe de management

– Cunoştinţe privind tehnici de negociere

– Operare PC (MS Office)

– Cunoaşterea pieţei locale a forţei de muncă

– Cunoaşterea generală a mediului de afaceri românesc

– Cultură generală

Aptitudini şi deprinderi necesare:

– Aptitudine generală de învăţare

– Aptitudini de comunicare orală şi scrisă

– Abilităţi de negociere

– Acordare de consultanţă şi consiliere

– Aptitudini de conducere: previziune, organizare, decizie, coordonare, control – evaluare

Cerinţe pentru exercitare:

– Inteligenţă de nivel superior

– Echilibru emoţional

– Capacitate de a evalua şi a lua decizii

– Abilităţi de lucru cu oamenii

– Rezistenţă mare la stres

– Trăsături pozitive de caracter: exigenţă, obiectivitate, spirit critic, consecvenţă în acţiune

– Comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe)

– Capacitate de abstractizare

– Încredere in sine

– Organizare personală

– Aptitudine generala de învăţare

– Aptitudini de comunicare orală şi scrisă

– Abilităţi de negociere, de consultanţă şi consiliere

– Capacitate de adaptare

– Iniţiativă

– Dorinţa de a oferi ajutor altor persoane

– Amabilitate

– Motivaţie

Beneficii

  • Dezvoltarea carierei intr-o companie producatoare de produse realizate pt corporatii din Europa, Asia si Africa.
  • Firma Graphtec Design are o imagine pozitiva in piata romaneasca si internationala avand colaborari cu firme de renume de peste 19 ani. 
  • Evenimente de Training, coaching, buisness games si dezvoltare personala in fiecare sezon al anului.
  • Experienta pe masura la o firma care este dezvoltata lateral si vertical avand tehnologii pt. prelucrare lemn, metal, plastic, sticla. 
  • Firma are un portofoliu mare de clienti si are peste 36 de mii de produse unice in peste 25 de tari, aceasta ofera posibiltiate de a alege ce tip de proiect sa proiectati.