Absolvent geografie


Firma specializata in lucrari topo-cadastrale pentru inscriere imobile in cartea funciara,lucrari topografice necesare punerii in posesie a titlulilor prevazute de legile fondului funciar.

Cautam personal cu studii superioare (geografie), care sa stie sa lucreze in autocad, zona Gorj.