Conditii generale

Definitii

Termenii "BestJobs.ro", "BestJobs.eu", "site-urile", "site-ul", "BestJobs Recrutare SA", "noi", "compania" reprezinta firma BestJobs Recrutare SA si serviciile sale oferite prin site-urile care formeaza reteaua de site-uri BestJobs S.C. BestJobs Recrutare S.A. (societate pe actiuni) are sediul principal in Targu Mures, Strada TARGULUI, Nr. 1, CORP B, Etaj 1, Judet Mures si este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/717/2010, cod fiscal RO27661233, capital social subscris si integral varsat de 22.362.510 RON.
Prin termenul "Utilizatorul" intelegem toate persoanele fizice si/sau juridice care acceseaza site-urile din reteaua BestJobs, indiferent de motiv.
Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni si conditii" sunt folositi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acceptarea acordului de utilizare
Acest acord se aplica tuturor site-urilor BestJobs, serviciilor si continutului acestora. Prin crearea unui cont pe oricare dintre site-urile BestJobs, sistemul va genera un profil accesibil pe oricare dintre site-uri, dar care poate fi dezactivat prin folosirea optiunilor corespunzatoare pe fiecare site in parte. 
Site-urile, serviciile si continutul BestJobs.ro si BestJobs.eu va sunt oferite conditionat de acceptarea dvs fara nici o modificare a conditiilor din prezentul acord. Daca nu acceptati termenii si conditiile statuate in acest document, nu folositi site-ul BestJobs.ro sau BestJobs.eu si serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea sitului, indicati ca acceptati sa respectati "Termenii si Conditiile" noastre. BestJobs Recrutare SA, numita in continuare "Compania", poate revizui acest document oricand, prin acutalizarea acestei pagini. Va recomandam sa vizitati aceasta pagina periodic pentru a citi "Termenii si Conditiile" deoarece acest document va obliga legal. Folosirea in continuare a serviciilor site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu reprezinta acceptarea modificarilor aduse prezentului acord.

Descrierea serviciilor
Site-urile BestJobs.ro si BestJobs.eu ofera utilizatorilor acces la o colectie bogata de resurse si instrumente online care includ: forumuri, servicii de vanzare-cumparare, content personalizat. Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca aceste servicii includ si publicitate, iar publicitatea este necesara site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu pentru furnizarea serviciilor sale. 
Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca serviciile BestJobs.ro si BestJobs.eu includ diverse anunturi, mesaje administrative continute de buletinele informative BestJobs.ro si BestJobs.eu si ca aceste mesaje sunt implicite calitatii de membru BestJobs.ro si BestJobs.eu, neexistand optiunea de a renunta la astfel de mesaje. Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca serviciile sunt oferite "asa cum sunt", iar BestJobs.ro sau BestJobs.eu nu isi asuma nici o responsabilitate pentru stergerea, transmiterea sau salvarea gresita a setarilor personalizate. 
Politica de utilizare rezonabila a serviciilor gratuite. Bestjobs Recrutare SA poate oferi anumite tipuri de servicii clientilor sai cu titlu gratuit. Disponibilitatea tipurilor de servicii cu titlu gratuit este limitata in timp, precum si in cantitate, respectiv in ceea ce priveste posibilitatea volumului si a numerelor de utilizare, obiectivul acestora fiind acomodarea clientilor fata de caracteristicile serviciilor platibile, prin utilizarea rezonabila ale acestora. 
In cazul in care utilizarea serviciilor gratuite produc rezultatele dorite, BestJobs isi rezerva dreptul unilateral de a limita posibilitatea folosirii acestor tipuri de servicii, scopul activitatii sale fiind monetizarea serviciilor prestate. 
Daca Bestjobs constata existenta utilizarii abuzive, sau neconforma cu scopul destinat al serviciilor gratuite, isi rezerva dreptul de a intrerupe furnizarea acestora catre clientul aflat in culpa, fara a avea obligatia motivarii masurilor intreprinse, sau a notificarii prealabile in acest sens. 

Accesul la unele dintre serviciile BestJobs poate sa fie permis doar dupa plata unui abonament. Plata aferenta unui abonament se va realiza pe baza de factura proforma/factura fiscala, in Lei, conversiunea EURO in moneda romaneasca realizandu-se la data emiterii facturii. Accesul la unele dintre servicii este conditionat si nu va fi permis decat dupa momentul la care se confirma transferul de bani in contul Bestjobs. In situatia in care doriti incetarea furnizarii serviciului catre dumneavoastra, intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca platile deja efectuate nu sunt si nu vor fi returnate. 

Prin utilizarea serviciilor, luați la cunoștiinta si va dati acordul asupra faptului ca dreptul de acces la vizualizarea oricarui material (inclusiv CV-uri deblocate) achizitionat pe platforma Bestjobs, in contul Dvs., nu va este conferit pe o durata nelimitata in timp. Prin urmare, Bestjobs Recrutare SA isi rezerva dreptul unilateral de a inlatura din conturile angajatorilor datele de CV-uri stocate cu o vechime mai mare de 1 an, fara nici o notificare prealabila in acest sens. 

OPȚIUNEA DE RECOMPENSĂ DE ANGAJARE PRIN AGENTI

Client/Angajator Bestjobs = orice persoana juridică care detine relatii comerciale cu Bestjobs, in calitate de angajator, si ale cărui anunțuri de angajare sunt promovate pe platforma www.bestjobs.eu, în baza unui cont de utilizator înregistrat pe baza de parolă unică pe platformă.

Recompensă de angajare = funcționalitate opțională pe platformă, care poate fi activată de Angajator în scopul oferirii unei remunerații în cazul angajării persoanei potrivite la funcția vacantă. În cazul în care un candidat aplicant la anunțul de angajare devine angajat, acesta va fi îndreptățit să beneficieze de recompensă, iar în cazul în care angajarea se realizează ca urmare a unei recomandări provenite de la o tertă persoană, sau de la un Agent, prin intermediul platformei, atunci recompensa va fi acordată persoanei care a efectuat recomandarea.  În ipoteza în care angajarea se efectuaza în urma aplicării directe a candidatului, precum și în cazul în care recomandarea angajatului se efectueză de către o terță persoană neavând calitatea de Agent, conform definiției de mai jos, contravaloarea recompensei va fi acordată prin credite Bestjobs, ce pot fi utilizate pe platforma www.bestjobs.eu, sau pe platformele terțe colaboratoare aparținând grupului de afaceri ai Societății, care acceptă acest instrument de plată. În ipoteza în care un angajat va aplica atât în mod direct către anunțul de angajare cu recompensă, fiind de asemenea și recomandat de către un terț, cu ocazia revendicării recompensei se va lua în considerare principiul anteriorității în ceea ce privește momentul furnizării datelor de CV către angajator.  

Recompensa Bestjobs = tariful perceput de Bestjobs în baza confirmării angajării persoanei recomandate, calculate procentual în funcție de tarifele aplicabile, regăsite pe platformă cu ocazia activării funcționalității, exprimat în credite Bestjobs.   

Recompensa Agentului = sumele datorate în numerar către Agent de Bestjobs, reprezentând contravaloarea serviciilor sale de recomandare, în funcție de succesul acestora, concretizate în baza confirmării angajării persoanei recomandate. Recompensa Agentului se calculează procentual, în funcție de tarifele existente pe platforma www.bestjobs.eu, cu ocazia publicării cuantumului recompensei

Agent Bestjobs = entitate juridică profesionistă, autorizată să presteze servicii de recrutare de personal în calitate de agenție de plasare a forței de muncă, conform obiectului sau de activitate pentru terti, colaborator terț al Societății, desemnat în vederea prestării serviciilor de recrutare prin agent. 

Candidat = persoană fizică cu capacitate de muncă, aflată în căutarea unui loc de muncă, cu posibilitatea de a fi recomandat în baza unui CV de către Agent sau de către un alt terț către Angajator în vederea derulării activităților acestuia de recrutare de personal. 

DESCRIEREA FUNCȚIONALITĂȚII DE RECOMPENSĂ PRIN ANGAJARE PRIN AGENT

Prin activarea unei opțiunii de recompensă în cadrul anunțului de angajare publicat pe www.bestjobs.eu,  Angajatorul acordă posibilitatea unei persoane terțe (Agent colaborator al Bestjobs, sau orice alt utilizator al platformei) de a-i oferi prin recomandare datele de CV ale persoanelor potrivite pentru funcția căutată, conform rețelei și bazei sale interne de candidați, recomandările urmând a-i fi puse la dispoziție în contul său de angajator înregistrat pe platformă. 

În cadrul anunțurilor care conțin opțiunea de recompensă, se vor descrie postul pentru care se efectueaza recrutarea, precum și atributiile acestuia, înclusiv remunerația oferită postului, precum si profilul candidatului continand criteriile de recrutare. Astfel, remunerația aferentă postului pentru care s-a publicat anunțul de angajare va deveni vizibilă pentru Agenți chiar și în ipoteza în care contravaloarea acestuia a fost setată drept ”confidențial” de către Angajator. Decizia de intervievare și de selectare in vederea angajarii va apartine exclusiv Angajatorului, conform propriilor sale politici interne de recrutare de personal.

 Angajatorul va avea obligația informării Agentului/persoanei care a făcut recomandarea precum și Bestjobs despre stadiul recrutării persoanelor recomandate precum și să confirme angajarea persoanei recomandate în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului individual de muncă, sau de colaborare, în cazul angajarii candidatului sub alte forme decât unui contract individual de muncă.

Cu ocazia publicării anunțului de angajare prin recomandare, Bestjobs va percepe de la angajator onorariul său reprezentând contravaloarea creditelor Bestjobs consumate în acest sens pe o perioadă de 3 luni de la data activării anunțului, creditele urmând a fi restituite doar in ipoteza în care angajatorul va face dovada faptului că în perioada respectivă nu a angajat pe poziția recomandată sau pe o altă poziție nici o persoană recomandată în cadrul serviciului de recomandare. 

 În cazul confirmării angajării, Bestjobs va deduce din remunerația încasată și va transmite către Agent/terț/angajatul care a aplicat în mod direct contravaloarea recompensei acestuia, conform celor de mai sus.   

 Termenele de plată, precum și tarifele aplicabile se vor regăsi actualizate în secțiunea aferentă prețurilor practicate de Bestjobs pentru serviciile sale, la data utilizării serviciului solicitat.

 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Agentul/terța persoană care efectuază recomandări se obligă:

  • să folosească orice mijloc propriu, specific și pe care il considera necesar in vederea indeplinirii obligatiilor asumate fata de Angajator in termenii si in conditiile stabilite in anunțul cu recompensă, precum și a celor aplicabile prezentului document.
  • să solicite si sa primeasca toate informatiile si documentatia necesara cu privire la criteriile de recrutare a candidatilor.
  • să obțină acordul prealabil al candidatilor în vederea prelucrării datelor acestora cu caracter personal cu scopul exclusive al recomandării acestora către Angajatori
  • să pună la dispoziția Bestjobs dovada angajării persoanei recomandate, încasarea sumelor reprezentând contravaloarea recompensei Bestjobs reprezentând o condiție prealabilă achitarii recompensei candidatului/terțului/Agentului

Angajatorul se obligă:

  • să ofere Agentului, in scris, fara costuri suplimentare pentru acesta din urma, datele, informatiile si documentele considerate necesare de catre Angajator ca si criterii de recrutare.
  • să comunice Agentului/terțului, precum și către Bestjobs, in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii interviurilor, decizia cu privire la procesul de recrutare (respectiv selectarea candidatului / candidatilor in vederea angajarii), prin corespondență electronică sau prin setarea statutului corespunzător pe platforma dedicată serviciului.
  • Să achite onorariul Bestjobs în termenele, condițiile și valoarea stabilita cu ocazia activării opțiunii cu recompensă
  • Să aducă la cunoștința agenților salariul oferit în cadrul anunțului de angajare prin recomandare

Bestjobs își rezervă dreptul de a verifica prin mijloacele sale specifice respectarea obligațiilor Angajatorului. În cazul în care Angajatorul refuză să confirme stadiul recrutării persoanelor recomandate, sau furnizează informații false cu privire la angajarea acestora, Bestjobs va fi îndreptățit să solicite plata integrală a tarifelor sale de la Angajator, cu decăderea acestuia din urmă de a mai utiliza pe viitor serviciile solicitate.

SERVICIILE GROW

Prin serviciul Grow, Societatea pune la dispoziția utilizatorilor platformei posibilitatea beneficierii de sesiuni de consultanță in domenii diversificate, cum ar fi coaching, mentorat, consiliere pshihologica, terapie, asistență juridică, realizată prin programare prealabilă conform disponibilității acestora, precum și a părților, 

Serviciile către Beneficiari sunt prestate de parteneri colaboratori ai Bestjobs, entități autorizate să presteze servicii de consultanță în afaceri și management/și sau de consiliere în dezvoltarea personală sau profesională, respectiv activități de asistență juridică, conform obiectului lor de activitate pentru terti, in cadrul unor sesiuni online prin instrumente video-call.

Caracteristicile serviciului, în ceea ce privește domeniile și categoriile aplicabile, respectiv cele legate de durata sesiunilor, precum și cele privind tarifele și onorariile aferente serviciului, se regasesc acutalizate in secțiunea privind oferta platformei,  iar Bestjobs își rezervă dreptul unilateral de a actualiza, completa, sau modifica caracteristicile tipurilor de servicii ce pot fi prestate de parteneri pe platformă, respectiv de a introduce servicii noi, precum și de a elimina oricând cele existente.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezentul capitol va stabili condițiile necesare pentru a oferi garantii adecvate protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor in legatura cu prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru care părțile actioneaza fiecare in calitate de Operatori, acestia isi vor respecta obligatiile ce le revin prin GDPR, raspunzand fiecare in nume personal pentru legalitatea prelucrarilor efectuate

Obligatiile specifice ale fiecareia dintre Parti in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

a.) sa nu prelucreze, aplice sau utilizeze Datele cu caracter personal in alte scopuri decat furnizarea Serviciilor;

b) sa puna la dispozitia celeilalte Parti toate informatiile necesare pentru demonstrarea respectarii obligatiilor prevazute de GDPR

c) sa nu intreprinda si sa nu determine intreprinderea oricarei actiuni care ar putea duce la incalcarea de catre cealalta Parte a GDPR;

d) sa prelucreze datele cu caracter personal primite de la cealalta Parte in baza principiilor generale ale legalitatii, echitatii, transparentei, limitarii scopului, minimizarii datelor, acuratetei, limitarii stocarii, integritatii, confidentialitatii si responsabilitatii;

e) sa informeze cealalta Parte fara intarziere despre orice incalcare a GDPR si sa puna in aplicare toate acele masuri care pot fi necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal.

f) sa nu divulge/dezvaluie datele cu caracter personal obtinute prin colaborare nici direct, nici indirect, vreunei persoane, entitati sau societati ori in alt mod fara acordul expres prealabil exprimat in scris al celeilalte Parti, decat acelora dintre persoanele sale auxiliare (colaboratori, mandatari, angajati, etc) care sunt angajate inerent in executarea serviciului contractat si prelucrarea datelor cu caracter personal ale Partii, asigurandu-se ca persoanele auxiliare sunt informate despre si vor respecta toate cerintele si instructiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal si s-au angajat sa pastreze confidentialitatea sau sunt angajate de o obligatie de confidentialitate;

g) sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal ale Partii care sunt prelucrate impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau formelor ilegale de prelucrare, oferind astfel un nivel de securitate adecvat.

Partile se obliga sa respecte prevederile Capitolului III ale GDPR in ceea ce priveste exercitarea drepturilor persoanelor vizate.  In baza prezentului articol, Bestjobs nu isi asuma raspunderea pentru incalcarea drepturilor mai sus mentionate de catre Angajator sau de către Agent, si isi rezerva dreptul de regres pentru orice prejudicii, inclusiv sanctiuni contraventionale ce s-ar cauza in urma culpei acestuia.

Incalcarea de catre oricare dintre Parti a oricarei prevederilor din acest document va reprezenta o incalcare grava a Contractului si va indreptati cealalta Parte sa rezilieze imediat Contractul trimitand o notificare de incetare in scris celeilalte Parti, fara vreo alta perioada de gratie sau de remediere ori alta formalitate sau notificare si fara interventia vreunei instante sau a altui organ jurisdictional.Comenzi / Consum
O comanda este considerata ferma in momentul in care Beneficiarul o transmite Prestatorului pe site-ul acestuia specificand serviciul comandat. O comanda plasată de un profesionist poate fi anulata in termen de MAXIM 48 ore de la plasarea acesteia, daca serviciile achizitionate nu au fost utilizate. In cazul in care unul sau mai multe credite au fost utilizate / anunturile au fost postate sau CV-uri au fost deblocate, anularea consumului si a comenzii aferente nu se poate realiza. De asemenea, in cazul in care comanda vizeaza activarea unui abonament lunar, prevederile mai sus mentionate nu sunt aplicabile, abonamentele lunare putand fi anulate doar dupa implinirea termenului acestora de valabilitate. Pentru detalii contacteaza-ne: (+40) 317 104 224, hire@bestjobs.eu.

Condiții speciale de retragere pentru consumatori

În cazul în care serviciile puse la dispoziția utilizatorilor pe platforma Bestjobs sunt achiziționate de persoane fizice, având calitatea de consumator în temeiul legii, aceștia își pot exercita dreptul de retragere conform prevederilor din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în termen de 14 zile calendaristice de la data emiterii comenzii ferme/achiziționării serviciului, fiind aplicabile excepțiile de la dreptul de retragere prevăzute la art. 16 din OUG 34/2014.

Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere prin transmiterea unei cereri prin corespondență electronica către societate, la adresa de email contact@bestjobs.eu, specificând elementele de identificare ale serviciului comandat, precum și data efectuării comenzii.

De asemenea, în cazul în care serviciul comandat presupune executări multiple, succesive sau repetitive, serviciul se consideră prestat complet după executarea primei prestări (de ex. în cazul programării unui pachet conținând mai multe sesiuni) consumatorul luând la cunoștință faptul că își pierde dreptul de retragere după beneficierea primei prestări.


Obligatii la inregistrare
Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul BestJobs.ro si BestJobs.eu, va obligati sa:
1) furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra asa cum este cerut de formularul de inregistrare al site-ului si 
2) mentineti si innoiti, atunci cand situatia o cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete. Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, BestJobs Recrutare SA are dreptul sa suspende sau sa desfiinteze contul dumneavoastra si sa refuze toate incercarile curente sau viitoare de folosire a site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu.

Important!
Echipa de suport va lua masura blocarii definitive, a accesului la site-ul BestJobs.ro sau BestJobs.eu, utilizatorilor care incalca termenii si conditiile de utilizare, pentru toate conturile detinute de acestia:
1. continut pornografic/erotic si furt de identitate / profil fals - banare definitiva imediata 
2. spam si limbaj inadecvat - banare definitiva dupa primul avertisment)
Va multumim pentru intelegere!

Anunturile de operatoare video-chat, masaj erotic sau altele asemanatoare nu sunt agreate pe site-ul BestJobs. 

Un job poate fi postat doar in orasele pentru care se face recrutarea. 

BestJobs Recrutare SA poate, fara orice alta notificare sau formalitate si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa blocheze accesul la continutul siteului sau la o parte a acestui continut.

Companiile care recruteaza pentru strainatate sunt rugate sa trimita o copie a inregistrarii de la Inspectoratul Teritorial de Munca in raza caruia pe email la hire@bestjobs.eu.

Responsabilitatile utilizatorului
Ca utilizator sunteti responsabil de propriile actiuni precum si de consecintele pe care acestea le pot avea, in urma publicarii materialelor pe care le incarcati, puneti la dispozitie in mod public pe contul pus la dispozitie de companie. 

Va obligati sa nu faceti urmatoarele lucruri:
a) sa publicati material cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
b) sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare, discriminatorii sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica sau fata de orice alt tert; 
c) sa postati, difuzati sau transmiteti material (imagine, text : 
- pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel si in orice forma
- care promoveaza actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate 
- care promoveaza ura fata de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasa, origine etnica, religie, dizabilitati, sex, varsta, statut de veteran, identitate sau orientare sexuala. 
d) sa publicati materiale care contin virusi, viermi sau alte programe cu intentia de a distruge orice sistem sau informatie;
e) incarcati, postati, difuzati sau transmiteti in alt mod orice continut pentru care nu aveti dreptul legal de transmitere sau difuzare in orice conditii, sub orice sistem juridic, romanesc sau strain, relatii contractuale sau de incredere (cum sunt informatiile confidentiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a relatiilor de serviciu sau aflate sub incidenta acordurilor de confidentialitate);
f) sa incarcati, postati, difuzati sau transmiteti in alt mod orice tip de publicitate, materiale promotionale, "junk mail", "spam", scrisori in lant, scheme piramidale, sau orice alta forma de solicitari, cu exceptia portiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop. 
Este interzisa crearea de profile personale referitoare la: videochat, servicii de escorta, masaj erotic, sau altele de acest gen. Pentru promovarea unei companii sau afaceri este obligatoriu sa utilizezi Profilul Business, cu respectarea tuturor termenilor si conditiilor mentionate in prezentul document. 
g) sa aveti conturi multiple in cadrul site-ului care se aseamana sau care sunt folosite pe aceeasi tema, sa publicati mai multe pozitii de angajare in continutul unui singur anunt;
h) sa promovati sau furnizati informatii despre modul de derulare a activitatilor ilegale, promova ranirea fizica sau verbala impotriva oricarui grup sau persoana, sau pentru a promova orice act de cruzime fata de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informatii despre modul de a fabrica, achizitiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme si crearea de site-uri "crush";
i) posta, difuza sau transmite in alt mod date personale (nume, adresa, numere de telefon) sau inregistrarea acestora in rubricile care pot fi vizualizate de catre ceilalti utilizatori (descrieri, pseudonim etc.);
j) sa folositi materialul obtinut prin intermediul platformei Bestjobs in scopuri concurentiale
k) posta, difuza sau transmite orice alt material care contravine, in orice fel, normelor legale in vigoare.

BestJobs Recrutare SA nu garanteaza credibilitatea, acuratetea informatiilor publicate de catre utilizatori sau nu gireaza vreo parere exprimata de catre utilizatori.

BestJobs Recrutare SA actioneaza ca un factor pasiv in distributia online si publicarea informatiilor furnizate de catre utilizatori si nu are obligatia de a verifica in avans materialul publicat de catre utilizatori. De aceea, BestJobs nu raspunde in niciun mod cu privire la informatiile si datele postate, difuzate sau transmise de catre utilizatorii sai. Daca i se solicita de catre un utilizator, compania poate investiga si verifica afirmatiile si poate hotari daca informatiile respective trebuie indepartate.

BestJobs Recrutare SA isi poate asuma actiuni sau masuri in privinta utilizatorului sau impotriva informatiilor inregistrate de catre acesta. Prin introducerea materialului in orice segment public sau privat de pe site, incluzand forumurile, concursurile sau camerele de chat ii garantati firmei BestJobs Recrutare SA dreptul continuu, irevocabil (incluzand drepturile morale) si licenta de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica in public continutul (in intregime sau partial), la scara internationala sau de a-l incorpora in alte lucrari de orice forma, in mass-media sau in tehnologia cunoscuta sau care urmeaza sa se dezvolte in viitor. De asemenea, permiteti oricarei persoane care este abonata sa acceseze, sa vizualizeze, sa stocheze sau sa reproduca asemenea materiale in scopuri personale. Supus celor mentionate inainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site isi mentine orice drepturi care ar putea deriva de aici.

Relația de confidențialitate dintre client și consultant constituie o derogare față de cele de mai sus, in cadrul serviciilor Grow, societatea nu va înregistra pentru sine, colecta sau accesa materialele și informațiile împărtășite de părți în cadrul efectuării sesiunilor aferente prestării serviciului.

Apreciem mesajele clientilor nostri si venim in intampinarea comentariilor dumneavoastra cu privire la serviciile noastre. Va atentionam ca politica noastra nu ne permite sa acceptam sau sa tinem cont intotdeauna de ideile creative, sugestii, inventii sau materiale, altele decat cele solicitate de noi in mod expres. 

Informatii pentru utilizatori
In momentul in care va inregistrati pe site, vi se vor cere anumite informatii incluzand o adresa de e-mail valida. Pe langa termenii si conditiile care vor fi reglementate in politica site-ului, dumneavoastra intelegeti si acceptati faptul ca BestJobs Recrutare SA poate divulga unei terte persoane anumite informatii continute in cererea dumneavoastra de inregistrare. 

BestJobs Recrutare SA nu va divulga unei terte persoane numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul dumneavoastra de telefon fara consimtamantul dumneavoastra, cu exceptia cazurilor prevazute de lege cand comunicarea acestor informatii este necesara si in conformitate cu politica de confidentialitate. 

BestJobs Recrutare SA isi rezerva dreptul de a va oferi serviciile si produsele unui tert, bazandu-se pe datele mentionate in inregistrarea dumneavoastra in orice moment dupa ce aceasta a avut loc; asemenea oferte pot fi facute de catre BestJobs Recrutare SA sau de catre un tert implicat. 

Contul, parola si securitatea datelor
Sunteti raspunzatori de pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor si a parolei dumneavoastra. Veti fi raspunzatori de utilizarea inregistrarii dumneavoastra, indiferent daca utilizarea se face cu sau fara voia dumneavoastra. Sunteti de acord sa sesizati BestJobs Recrutare SA in legatura cu orice utilizare neautorizata a parolei si a inregistrarii dumneavoastra. Sunteti de asemenea de acord sa folositi butonul de iesire din contul dvs cand doriti sa parasiti site-ul. Compania nu va fi raspunzatoare pentru nici o paguba morala sau materiala provocata prin nerespectarea acestei prevederi de catre dvs.

BestJobs Recrutare SA, daca considera de cuviinta, va poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricaror altor servicii ale sale de care beneficiati, sau sa scoata si sa stearga orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fara motiv. BestJobs Recrutare SA poate de asemenea, oricand doreste si fara a da socoteala, intrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei parti a lor, cu sau fara nici o notificare prealabila. 

Orice incetare a accesului dumneavoastra la serviciile BestJobs.ro si BestJobs.eu, conform oricarei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuata fara o avertizare anticipata, si luati la cunostinta si sunteti de acord ca BestJobs Recrutare SA poate dezactiva sau sterge imediat contul dumneavoastra din cadrul site-urilor BestJobs.ro sau BestJobs.eu si toate informatiile in legatura cu acesta si/sau sa interzica orice acces ulterior la serviciile BestJobs.ro si BestJobs.eu. Mai mult, BestJobs Recrutare SA nu va fi raspunzatoare fata de dumneavoastra sau orice terta parte in orice mod, pentru interzicerea si/sau stergerea contului si a accesului la serviciile puse la dispozitie prin intermediul BestJobs.ro si BestJobs.eu.

Utilizarea materialelor
BestJobs Recrutare SA va autorizeaza sa vizualizati si sa faceti download la o singura copie a materialelor de pe site-urile BestJobs.ro si BestJobs.eu (situl web) doar in scopuri personale si pentru uz necomercial. Continutul acestor site-uri, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum si alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Intregul material este proprietatea BestJobs Recrutare SA. Compilatia (adica adunarea si rearanjarea) continutului acestui site web este dreptul exclusiv a BestJobs Recrutare SA, drept protejat de legile in vigoare. Folosirea neautorizata a materialului reprezinta o incalcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveti permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi in orice alt mod, in scopuri publice sau comerciale. Este strict interzisa utilizarea informatiilor din baza de date, precum si orice fel de material obtinut prin intermediul utilizarii platformei Bestjobs, respectiv a serviciilor prestate de Bestjobs in scopuri concurentiale, indiferent daca caracterul acestora este cu titlu gratuit sau titlu oneros. In cazul in care Bestjobs va constata faptul ca exista indicii temeinice cu privire la incalcarea interdictiei mai sus mentionate, vom proceda de indata la blocarea si stergerea contului utilizatorilor care au incalcat aceste prevederi, fara nici o despagubire. De asemenea, sanctiunea pentru incalcarea prevederilor mai sus mentionate va atrage decaderea utilizatorilor din dreptul de a solicita restiuirea oricaror sume achitate pentru achizitionarea serviciilor Bestjobs, chiar si in cazul in care pana la data constatarii culpei de catre companie, serviciile achitate nu au fost prestate in totalitate, sau partial.


Pe serverele care apartin sau care sunt inchiriate de catre SC BestJobs Recrutare SA accesul oricarui utilizator neautorizat este interzis. In caz de incercare si/sau accesare, fara drept, a acestor servere, fapta constituie infractiune si se pedepseste conform legislatiei romane in vigoare.

Proprietatea materialelor si informatiilor introduse pe site-urile BestJobs.ro si BestJobs.eu
BestJobs Recrutare SA nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizati companiei (inclusiv observatiile si sugestiile) sau pe care le postati, incarcati sau trimiteti oricarui site al BestJobs.ro si BestJobs.eu. Totusi, transmitand aceste materiale, dvs sunteti de acord sa acordati BestJobs Recrutare SA permisiunea de a utiliza materialele inclusiv sa le: copieze, distribuie, transmita, publice, reproduca, modifice si sa traduca; de a mentiona numele dvs in legatura cu materialul pe care l-ati transmis; si dreptul de a cesiona la randul ei toate aceste drepturi oricarui partener BestJobs Recrutare SA.

Nu se vor pretinde si nici acorda nici un fel de compensatii pentru utilizarea materialului in felul aratat mai sus. Compania nu are obligatia de a posta pe site sau folosi in orice mod materialul furnizat de dvs; compania are de asemenea dreptul sa stearga materialul dvs in orice moment si fara a avea nevoie de un motiv in acest sens.

Continut pagina profil si anunturi pe BestJobs.eu
BestJobs Recrutare SA nu detine drepturi de proprietate asupra continutului paginilor postate in spatiul pus la dispozitia utilizatorilor de site-ul BestJobs.ro si BestJobs.eu. Trimitand continut pentru includerea in paginile personale de pe site-ul BestJobs.ro si BestJobs.eu, dati BestJobs Recrutare SA permisiunea de a reproduce, modifica, adapta si publica continutul site-ului personal, fara plata si prin orice mijloc crede de cuviinta, doar in scopul afisarii, distributiei si promovarii site-ului dumneavoastra personal. Aceasta permisiune exista doar atat timp cat site-ul dumneavoastra personal este gazduit pe site-ul BestJobs Recrutare SA nu detine drepturi de proprietate asupra continutului paginilor postate in spatiul pus la dispozitia utilizatorilor de site-ul BestJobs.ro si BestJobs.eu. Trimitand continut pentru includerea in paginile personale de pe site-ul BestJobs.ro si BestJobs.eu, dati BestJobs Recrutare SA permisiunea de a reproduce, modifica, adapta si publica continutul site-ului personal, fara plata si prin orice mijloc crede de cuviinta, doar in scopul afisarii, distributiei si promovarii site-ului dumneavoastra personal detinut de BestJobs Recrutare SA si va disparea in momentul in care contul dumneavoastra de pe site-ul BestJobs.ro sau BestJobs.eu va fi sters. Ati luat la cunostinta ca BestJobs Recrutare SA nu cerceteaza continutul conturilor in momentul deschiderii lor, dar isi rezerva dreptul (nu si obligatia) pentru sine si pentru orice persoana desemnata de BestJobs Recrutare SA, de a refuza sau sterge, dupa cum cred de cuviinta, orice continut disponibil prin intermediul portalului. BestJobs Recrutare SA si orice alta persoana desemnata de BestJobs Recrutare SA, au dreptul de a sterge (indeparta) orice continut care violeaza Conditiile de Utilizare sau este in alt mod incompatibil cu scopul acestui portal. Sunteti de acord ca trebuie sa evaluati si sa suportati toate riscurile asociate cu folosirea oricarui continut, inclusiv cel legat de exactitatea, intregimea sau utilitatea unui astfel de continut. In cadrul anunturilor de angajare publicate pe platforma bestjobs.eu, mentionarea datelor de contact (numar de telefon, adresa de corespondenta electronica, adresa de web etc.) este strict interzisa si constituie o incalcare a termenilor de utilizare a platformei. Bestjobs isi rezerva dreptul unilateral de a edita, modifica, respectiv de a inlatura in totalitate sau partial orice continut ce intra sub incidenta celor de mai sus. Utilizatorii iau la cunostiinta faptul ca este interzisa publicarea pozitiilor de angajare multiple in continutul unui singur anunt pe platforma www.bestjobs.eu. In cazul incalcarii prevederilor mai sus mentionate, Bestjobs isi rezerva dreptul de a edita continutul sau de a inlatura in totalitate anunturile respective de pe platforma, precum si de a bloca si sterge contul utilizatorilor aflati in culpa, fara nici o notificare, si fara a avea obligatia de a restitui orice suma incasata pentru serviciile sale.

Relatia cu companiile care fac publicitate pe site-urile BestJobs.ro si BestJobs.eu
BestJobs Recrutare SA ruleaza campanii publicitare si promotii in cadrul site-urilor sale.
Corespondenta sau afacerile sau participarea in promotii ale companiilor de publicitate gasite pe sau prin intermediul site-urilor, inclusiv plati sau livrari ale unor bunuri sau servicii si orice alte conditii, termene, garantii sau reprezentari asociate cu astfel de relatii sunt numai in responsabilitatea dumneavoastra si a acestor companii. BestJobs Recrutare SA nu este raspunzatoare si nu va fi trasa la raspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relatii sau rezultat din prezenta unor astfel de companii in cadrul campaniilor publicitare ale site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu. 

Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordati dreptul BestJobs Recrutare SA de a va trimite periodic e-mail-uri cu informatii sau oferte speciale. 


Legaturi catre alti furnizori de informatii sau servicii
Site-urile BestJobs.ro si BestJobs.eu pot furniza, sau terte parti pot furniza legaturi (link-uri) catre alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece BestJobs Recrutare SA nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, luati cunostinta si sunteti de acord ca firma BestJobs Recrutare SA nu este responsabila de disponibilitatea acestora si nu garanteaza si nu este responsabila pentru nici un continut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. 

Mai mult, recunoasteti si sunteti de acord ca BestJobs Recrutare SA nu va fi responsabila sau pasibila de a plati despagubiri, direct sau indirect pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau in legatura cu folosirea sau increderea in informatiile furnizate de un asemenea continut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Va invederam ca Bestjobs nu isi asuma raspunderea asupra utilizarii CV-urilor de catre terte parti, care au accesat CV-urile cat timp acestea se aflau in baza noastra de date; astfel incat Bestjobs actioneaza ca un factor pasiv, in ceea ce priveste afisarea informatiilor din cuprinsul CV-ului in retelele si serviciile de cautare tip Google.com, search.yahoo.com, sau altele; neputand fi trasa la raspundere in ceea ce priveste activitatea acestor motoare de cautare. Va asiguram insa, ca si acest caz, in care CV-ul Dvs. va fi disponibil in motoarele de cautare sus-mentionate, datele Dvs. de contact (nume, e-mail, telefon, adresa) vor fi protejate, nefiind disponibile.

Responsabilitatile BestJobs Recrutare SA
Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificila, BestJobs.ro si BestJobs.eu nu confirma faptul ca fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem si nu putem fi implicati in relatiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor BestJobs.ro si BestJobs.eu, in eventualitatea unei dispute cu unul sau mai multi utilizatori, BestJobs Recrutare SA (prin agentii, administratorii si angajatii sai) este absolvita de orice raspundere sau despagubire (directa sau indirecta) de orice fel si de orice natura, cunoscuta sau necunoscuta, suspectata sau nu, dezvaluita sau nu, ivita in vreun mod care are legatura cu disputele.

BestJobs Recrutare SA nu are obligatia legala de a controla informatiile oferite de alti utilizatori, disponibile pe site. Informatiile altor persoane pot fi neplacute, vatamatoare sau inexacte. 

Materialul poate contine inexactitati sau greseli de scriere. BestJobs Recrutare SA nu isi asuma veridicitatea si exactitatea materialului de pe site. Dumneavoastra luati cunostinta si sunteti de acord cu faptul ca sunteti singurul responsabil pentru forma , continutul sau exactitatea material continut sau plasat de dumneavoastra pe site.

Limitarea responsabilitatii
Afirmati in mod expres ca ati luat cunostinta si sunteti de acord ca BestJobs Recrutare SA nu va fi raspunzatoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilitatii de folosire, date sau alte pagube (chiar daca BestJobs Recrutare SA a fost inainte informata de posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:
a) utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu;
b) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastra;
c) declaratii sau actiuni a oricarei terte parti asupra serviciilor site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu;
d) orice alta problema legata de serviciile site-ului.
Declarati in mod expres ca intelegeti si ca sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii:
a) utilizarea serviciilor site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu se face pe propria raspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "asa cum sunt" sau "asa cum sunt disponibile".
b) BestJobs Recrutare SA nu ofera nici o garantie ca:
b.1) serviciile vor implini toate cerintele dumneavoastra;
b.2) serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori;
b.3) rezultatele ce se vor putea obtine din folosirea site-urilor BestJobs.ro sau BestJobs.eu si a serviciilor puse la dispozitie vor fi corecte sau de incredere;
b.4) orice eroare de program va fi corectata;
c) Orice material descarcat sau obtinut in alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispozitie de BestJobs Recrutare SA se afla astfel la discretia si poate fi folosit doar pe riscul propriu si veti singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesati site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descarcarea acestui tip de continut.

Generalitati
Daca vreo prevedere din acest capitol "Termeni si conditii" este considerata invalida de catre forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni si conditii", acestea ramanand in vigoare. Acesti "Termeni si conditii" constituie in intregime un acord incheiat intre dumneavoastra si BestJobs Recrutare SA in privinta utilizarii site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu. 

Aceste conditii pot fi modificate de noi la anumite intervale, fara o anuntare sau o acceptare prealabila a utilizatorilor. Puteti citi cea mai recenta versiune a acestor conditii oricand, accesand aceasta pagina. 

Prezentul acord constituie unica conventie dintre dumneavoastra si BestJobs Recrutare SA si reglementeaza folosirea de catre dumneavoastra a serviciilor site-urilor BestJobs.ro si BestJobs.eu, impunandu-se in fata oricarui acord precedent dintre dumneavoastra si BestJobs Recrutare SA sau site-urile sale (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedenta a Regulamentului). Puteti de asemenea fi supusi unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci cand folositi alte servicii BestJobs Recrutare SA sau ale partenerilor sai, continut al oricarei terte parti, sau software a oricarui tert. Regulamentul si relatiile dintre utilizatori si BestJobs Recrutare SA vor fi guvernate de legile aplicabile in Romania.