Cauta job
Titlu job, cuvant-cheie sau nume companie
In Oras / Judet / Tara

Universitatea Titu Maiorescu

4.57 din 30 ratinguri

București, România

Aplica Urmareste

Universitatea Titu Maiorescu a dobândit personalitate juridică la 20 septembrie, ca instituţie de învăţământ superior particular, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea nr., din 23 aprilie, publicată în Monitorul Oficial nr., din 30 aprilie 2002.

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 10 facultăţi: Psihologie, Drept, Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Finanțe- Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Informatică, Drept și Științe Economice - Tg. Jiu și Asistență Medicală - Tg. Jiu.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu, desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Universitatea este membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), cea mai importantă organizaţie a instituţiilor de învăţământ superior din Europa, membru în Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU) şi membru în Asociaţia Europeană a Coordonatorilor Erasmus (EAEC). Relaţiile internaţionale directe pe care Universitatea Titu Maiorescu le are cu universităţi din UE, din Canada şi SUA, precum şi participarea la programul european de schimburi interuniversitare Erasmus/Longlife Learning Program, la care Universitatea TITU MAIORESCU este afiliată, reprezintă o garanţie a recunoaşterii valorii sale inclusiv în plan internaţional.

În iunie, în urma evaluării instituţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a acordat Universităţii Titu Maiorescu grad de încredere ridicat – cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universităţi din România.

Nu întâmplător, Universitatea Titu Maiorescu se situează sub egida unei profesiuni de credinţă: MODERNI ŞI PERFORMANŢI şi a unui motto cu profundă justificare în realitatea academică maioresciană: EDUCAŢIA DE CALITATE, SECRETUL SUCCESULUI TĂU!

Aceasta companie nu are joburi disponibile momentan.