SC Nipter Construct SRL

3.75 din 4 ratinguri

Strada Prahovei, 1, Ploiești, România

Contacteaza Urmareste
   Încã din anul 2001 NIPTER CONSTRUCT s-a strãduit, şi a reuşit sã câştige o bunã reputaţie ȋn domeniul construcţiilor civile şi industriale. Acest lucru s-a realizat datoritã bunei calitãţi a serviciilor oferite, a relaţiei de respect reciproc faţã de clienţi, furnizori şi faţã de colaboratori.

 Compania ȋşi desfãşoarã activitatea ȋn locatia :

 • Bucov, Prahova, str. Eroilor nr. 1 ( Birouri, Baza Productie)

     Prin atenta supraveghere a proiectelor ȋn care este implicatã, prin calitatea oamenilor care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul acestei companii şi prin profesionalismul celor care contribuie la realizarea proiectelor,se garanteazã finalizarea acestora la termen, şi ȋn condiţiile corespunzãtoare din punct de vedere al HSNQ (Health Security and Quality).

     Fondatã pe urmãtoarele principii: integritate, calitate şi încredere, compania menţine aceste standarde prin propriile idealuri: satisfacţia clienţilor, respect, munca în echipã, calitate, entuziasm, profesionalism, siguranţã şi profit.

Succesul a adus stabilitate financiarã companiei şi experienţa necesarã ȋn realizarea proiectelor de diferite nivele de complexitate.

     Din punct de vedere al protecţiei mediului, compania a adoptat o politicã responsabilã vis-à-vis de reciclarea deşeurilor şi economia de energie.

    În afarã de construcţiile civile şi industriale , compania mai este specializatã ȋn:

 • execuţia de instalaţii termice;

 • centrale termice;

 • instalaţii de alimentare cu apã şi canalizare;

 • instalaţii sanitare;

 • staţii de tratare şi epurare a apei;

 • instalaţii de ventilare şi climatizare;

 • instalații electrice;

 • service;

 • proiectare.

      NIPTER CONSTRUCT are implementat Sistemul de Management Integrat ȋn conformitate cu:

 • SR EN ISO 9001:2008 (Sistemul de Management al Calitãţii);

 • SR EN ISO 14001:2004 (Sistemul de Management al Mediului);

 • OHSAS 18001:2007 (Sistemul de Management al Sãnãtãţii şi Securitãţii Ocupaţionale)

 • ISO 27001:2005 (Sistemul de Management al Securitatii Informatiei)

 • SA 8000:2008 (Responsabilitate Sociala)

    Având în vedere performanţele şi experienţa, acumulate pânã în present, precum şi exigenţele clienţilor, conducerea companiei se angajeazã sã implementeze şi sã îmbunãtãţeascã continuu un Sistem Integrat de Management în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007.

     De asemenea se angajeazã sã furnizeze produse şi servicii conforme, sã previnã poluarea, sã reducã sau sã elimine riscurile legate de sãnatatea şi securitatea muncii, sã respectele cerinţele legale şi de reglementare precum şi oricare alte cerinţe suplimentare identificate de companie.

    Orientarea cãtre client-satisfacţia clientului este cea mai importantã coordonatã a performanţelor companiei. În acest sens în cadrul NIPTER CONSTRUCT conducerea se asigurã cã cerinţele clientului sunt îndeplinite, în scopul creşterii satisfacţiei acestuia.

Astfel orientarea cãtre client reprezintã o preocupare permanentã a fiecãrui angajat.

   Pentru stabilirea obiectivelor companiei şi pentru asigurarea calitãţii serviciilor şi produselor oferite, precum şi a proiectelor în care este implicatã, se iau în considerare urmãtoarele:

 • Necesitãţile curente şi viitoare ale pieţei;

 • Constatãrile relevante ale analizelor efectuate asupra activitãţii companiei;

 • Performanţele actuale ale proceselor şi produselor curente;

 • Nivelul de satisfacţie al pãrţilor interesate;

 • Rezultatele autoevaluãrilor;

 • Analiza competitorilor;

 • Resursele necesare pentru satisfacerea obiectivelor.

A fost iniţiat un proces de monitorizare şi mãsurare a satisfacţiei clienţilor, în care colectarea informaţiilor referitoare la relaţia cu clientul se face din mai multe surse. Aceste informaţii sunt analizate, rezultatele analizei fiind utilizate în scopul îmbunãtãţirii performanţelor companiei.