Ordinul Arhitecților din România

5.00 din 6 ratinguri

Strada Arthur Verona, 19, București, România

Urmareste

Ordinul Arhitecţilor din România este o organizaţie profesională. Prin activitatea membrilor săi . are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice.
Printre obiectivele . se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii şi consolidarea în jurul sediilor organizaţiei şi filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură şi cultură urbană; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieţii; adaptarea educaţiei în arhitectură la tendinţele mediului socio-economic şi cultural.
VIZIUNE:
Ordinul Arhitecţilor din România aspiră la dezvoltarea unei comunităţi profesionale închegate şi responsabile, ghidată de codul deontologic al profesării arhitecturii ca artă liberală în România. Focalizarea resurselor pe promovarea şi consolidarea arhitecturii de calitate în toate formele şi manifestările sale va ridica Ordinul la statutul de voce unitară a profesiei la nivel de comunitate, pe plan naţional şi internaţional.
MISIUNE:
Ordinul Arhitecţilor din România se dedică în întregime reglementării profesiei de arhitect, subliniind importanţa valorilor morale şi deontologice, a bunelor practici, a aşteptărilor înalte, a creativităţii şi, nu în ultimul rând, a provocărilor academice. Ordinul îşi asumă misiunea de a transforma mediul legislativ, profesional şi competiţional pentru realizarea calităţii şi a excelenţei în cadrul multiplelor contexte ale profesiei de arhitect.
ROLURI:
❏ . este un ordin, având funcţia principală de registru, adică acordă arhitecţilor dreptul de semnătură şi gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor, publicat anual în Monitorul Oficial al României
❏ Din Ordin fac parte arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu sau fără drept de semnătură, urbaniştii diplomaţi, arhitecţii de interior, stagiarii şi orice deţinător al titlului de arhitect, la cererea acestora
❏ . organizează accesul în profesie, adică îndrumă arhitecţii stagiari şi organizează sesiuni de acordare a dreptului de semnătură
❏ . este autoritatea competentă care asigură recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de arhitect, fiind înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniile legislative Calificări Profesionale şi Servicii
❏ . eliberează, la cerere, Certificate de Conformitate arhitecţilor români care lucrează în statele membre UE/SEE şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în spaţiul extracomunitar (Australia şi SUA), unde îşi exercită profesia temporar sau permanent, ca angajat, asociat unic în cadrul propriului birou de arhitectură sau asociat în cadrul altui birou/societate comercială de proiectare
❏ . protejează titlul şi profesia de arhitect, promovând calitatea arhitecturii în toate formele ei.
❏ . susţine calitatea arhitecturii prin evidenţierea şi promovarea reuşitelor profesionale, prin explicarea fenomenelor şi a condiţiilor care le fac posibile
MISIUNI:
❏ . face parteneriate cu alte organizaţii, pentru atingerea obiectivelor sale strategice
❏ . reacţionează în legătură cu fenomenele şi cadrul care generează arhitectura
❏ . organizează dezbaterea problemelor construirii, a cadrului general şi a proiectelor concrete în diferite comunităţi
❏ . oferă modele, recomandă şi evaluează proceduri de achiziţii publice ale serviciilor de arhitectură
❏ . este consultat şi dezbate proiecte legislative referitoare la construire
❏ . favorizează competiţia deschisă şi justă!