GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL

3.83 din 18 ratinguri

Strada Clucerului, 51, București, România

Contacteaza Urmareste

Compania şi-a început activitatea în anul 2007 dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeană, acţionând în special în domenii legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate prin fondurile structurale în parteneriat cu instituţii şi grupuri de firme spaniole cu o experienţă îndelungată şi importantă. În acest context, compania este o punte de legatură între România şi Spania, dezvoltând relații economice bilaterale între cele două ţări, implementând şi adaptând modelul social european la politicile naţionale ce vizează incluziunea activă a grupurilor vulnerabile inclusiv a grupurilor de persoane de etnie romă.

În principal au fost derulate activităţi de training şi educaţie (având calitatea de furnizor de formare profesională autorizat de CNFPA); activităţi de consiliere în managementul fondurilor structurale adresate instituţiilor publice şi private; activităţi de consultanţă pentru afaceri, planuri de afaceri, management organizaţional; studii de piaţă, marketing, publicitate; analize de impact; promovarea de parteneriate.

Prin proiectele sale, Global Commercium adoptă o strategie cu caracter transnaţional, vizând acţiuni atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, care tratează domenii cheie, în special educaţia, formarea profesională, tranziţia de la scoală la viaţa activă, ocuparea forţei de muncă, economia socială, creativitatea şi antreprenoriatul, incluziunea socială, participarea civică şi voluntariatul, etc.

De la înfiinţarea sa, compania a avut o amplă activitate, în continua dezvoltare, elaborare şi implementare de proiecte cu finanţare europeană având în prezent în implementare, în calitate de beneficiar sau partener principal, 9 proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din Fondul Social European. În prezent compania are în contractare, în calitate de beneficiar, un număr de 4 proiecte. Totodată, menționăm că activitatea companiei s-a concentrat și pe asigurarea de asistență tehnică în proiecte implementate de autorități publice centrale, cum ar fi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. În prezent compania are 50 de angajaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată, precum și 70 de colaboratori externi, 1 sediu central în Bucureşti şi 4 puncte de lucru regionale.