FUNDATIA PAEM ALBA

4.50 din 2 ratinguri

Strada Bucovinei, 6, Alba Iulia, România

Contacteaza Urmareste
FUNDAŢIA PAEM ALBA implementează pe o durata de 36 luni, în parteneriat cu Asociaţia PAKIV Romania şi Techniki Ekpedeftiki Kentro Epagelmatikis Katartisis .(Grecia) proiectul Romii crează intreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj „ROMA-RE ”, în cadrul Fondului Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor UmaneAxa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie . „Dezvoltarea economiei sociale”.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă eliminarea excluziunii sociale şi ocupaţionale, de pe piaţa muncii, a persoanelor de etnie romă, prin asigurarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării, constituirea structurilor de sprijin (centrelor de resurse) pentru structurile economiei sociale şi înfiinţarea întreprinderilor sociale care vor contribui la promovarea integrării pe piata muncii şi în societate a grupurilor vulnerabile, precum şi promovarea conceptului de dezvoltare durabilă.