FUNDAŢIA "ALĂTURI DE VOI" ROMÂNIA

4.54 din 13 ratinguri

Valea Lupului, România

Contacteaza Urmareste

Fundația „Alături de Voi” România (ADV) este o organizație neguvernamentală, înființată în februarie 2002 de către Holt International Children’s Service USA, a cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile. ADV România are sediul național în Iași și este înregistrată ca fundație românească, este independentă față de autoritățile statului, nu-și condiționează sprijinul și acțiunile de apartenențe la anumite ideologii, doctrine sau religii.

ADV România, a înființat în timp 3 afaceri sociale, fiind declarată Antreprenorul Social al Anului 2016 în cadrul competiției mondiale EY Entrepreneur Of The Year:

 Util Deco a fost înființată în 2008 și a creat în timp peste 100 de locuri de muncă, din care minim 40% pentru persoane cu dizabilități. Oferă servicii de arhivare și depozitare documente / producție echipamente de protecție / magazin online.

  JobDirect a fost înființată în mai 2016 ca Agenție de Plasare și Asistență la Locul de Muncă. Oferă servicii de evaluare, testare, consiliere, formare profesională, mediere și plasare pe piața muncii, respectiv jobcoaching pentru persoane cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile. 

a fost înființată în august, inițial sub numele UtilDeco Travel, iar din iunie 2018 a fost reautorizată ca tour operator în domeniul turismului sub brand-ul . Oferă servicii travel și organizări de evenimente, iar 50% din profit este donat către ONG-uri și Întreprinderi Sociale. 

 ADV România reinvestește integral profitul în activitățile non-profit ale fundației, în special în susținerea a două centre de zi pentru copii și tineri cu dizabilități din grupuri dezavantajate social, promovate sub brand-ul Clubul Tinerilor. 

 

ADV România a derulat timp de 18 ani, peste 87 de proiecte/programe (aprox. 27 mil Euro), cu finanțarea unor organisme internaționale, autorități locale și din fonduri proprii. Programele fundației derulate la nivel local, regional și național, cât și la nivel transfrontalier/transnațional, sunt în domeniul serviciilor sociale și al economiei sociale, fiind dezvoltate în timp, servicii inovative orientate spre incluziunea și ocuparea grupurilor vulnerabile, în special tineri. În paralel, a fost dezvoltată și componenta de lobby și advocacy pentru sectorul ONG, promovarea și apărarea drepturilor beneficiarilor direcți – persoanele din grupuri vulnerabile și o componentă de asistență pentru dezvoltare – acordată ONG-urilor din R. Moldova, Ucraina și Nigeria.

ADV România este inițiatorul Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, înființată în august, având în prezent un număr de 33 de membri, ONG-uri autorizate ca furnizori de servicii sociale din Regiunea Nord Est. Președinția primului mandat este deținută de către ADV România, prin reprezentantul legal, Angela Achiței.

ADV România, începând cu iulie,  este membră în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional– ADR Nord Est, și din aprilie, membră a Coaliției Naționale de Combatere a Sărăciei.

ADV România este acreditată ANC pentru: Formator, Legător manual, Competențe comune-competențe informatice, Inspector / Referent resurse umane, Antreprenor în economia socială, Manager de întreprindere socială, Manager proiect, Arhivar și Arhivist.

ADV România este certificată ISmanagement al calității, IS– management de mediu, SR OHSAS – standard privind sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale și SR ISO/CEI 27001 – sistem de management al securității informației.

ADV România investește în comunitate fiind unul din promotorii conceptului de economie socială și a Legii Economiei Sociale, adoptată în iulie 2015. Pentru dezvoltarea sectorului, organizează periodic cursuri de formare de antreprenor și manager în economie socială, vizite de studiu, târguri naționale și asigură consultanță și coaching pentru dezvoltare de întreprinderi sociale.