FD INSTITUTUL EST EUROPEAN DE SANATATE A REPRODUCERII

Strada Moldovei, 1, Târgu Mureș, România

Trimite CV

Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii
(IEESR) promovează dreptul femeilor şi bărbaţilor la sănătatea reproducerii şi
sexualităţii, la o viaţă fără violenţă legată de gen şi la o îmbătrânire
sănătoasă şi demnă.  Pentru a împlini
această misiune, IEESR oferă suport pentru politici, acordă consultanţă şi
asistenţă tehnică, dezvoltă şi implementează programe şi proiecte de cercetare,
formare profesională şi comunicare şi furnizează servicii sociale şi
medicale. În toate activităţile sale, IEESR promovează dialogul,
parteneriatele şi cooperarea internaţională. 
IEESR este angajează în sprijinirea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare
ale Mileniului, în special Obiectivele 3 şi, şi a Planului de Acţiune al Conferinţei
Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo, prin eforturile
combinate ale guvernelor, organizaţiilor societăţii civile şi sectorului
privat, în cadrul unui parteneriat mai puternic şi mai eficient pentru
dezvoltare.

Aceasta companie nu are joburi/ture disponibile momentan.