ELECTRO METAL CONSTRUCT EMCO S.R.L

Pitești, România

Societatea a fost înfiintata in anul 1997, ponderea activitatii fiind detinuta de comert. Treptat, ca obiect prioritar de activitate, locul comertului a fost luat in urma investitiilor si a dezvoltarii firmei de productie si prestari servicii. Cu o structura stabila si bine definita, având propriul departament de proiectare, odata cu dezvoltarea societatii, S.C. Electro Metal Construct EMCO S.A. s-a afirmat printre constructorii de retele electrice de joasa, medie si înalta tensiune, continua preocupare pentru ridicarea calitatii produselor si serviciilor furnizate impunând aplicarea de catre companie a Sistemului Integrat de Management Calitate / Mediu / Sanatate si Securitate Ocupationala, conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, certificarea fiind acordata de S.C. AEROQ S.A. Bucuresti, organism acreditat pentru certificarea Sistemelor Integrate de Management. Totodata societatea beneficiaza de atestarea A.N.R.E. - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI Bucuresti, pentru servicii de proiectare, montare, executie, reparare sau modernizare retele electrice, statii si posturi electrice de transformare la tensiuni dekV.

Nu sunt joburi de la acest angajator inca.