ELECTRO METAL CONSTRUCT EMCO S.R.L

Pitești, România

Aplica Distribuie

Societatea a fost înfiintata in anul 1997, ponderea activitatii fiind detinuta de comert. Treptat, ca obiect prioritar de activitate, locul comertului a fost luat in urma investitiilor si a dezvoltarii firmei de productie si prestari servicii. Cu o structura stabila si bine definita, având propriul departament de proiectare, odata cu dezvoltarea societatii, S.C. Electro Metal Construct EMCO S.A. s-a afirmat printre constructorii de retele electrice de joasa, medie si înalta tensiune, continua preocupare pentru ridicarea calitatii produselor si serviciilor furnizate impunând aplicarea de catre companie a Sistemului Integrat de Management Calitate / Mediu / Sanatate si Securitate Ocupationala, conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, certificarea fiind acordata de S.C. AEROQ S.A. Bucuresti, organism acreditat pentru certificarea Sistemelor Integrate de Management. Totodata societatea beneficiaza de atestarea A.N.R.E. - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI Bucuresti, pentru servicii de proiectare, montare, executie, reparare sau modernizare retele electrice, statii si posturi electrice de transformare la tensiuni dekV.