Colegiul Medicilor din Romania

3.00 din 1 rating

Bulevardul Timișoara, 15, București, România

Aplica

Colegiul Medicilor din România a fost înfiinţat în anul 2015. În prezent, CMR funcţionează în baza Legii nrrivind reforma în domeniul sănătăţii.

Colegiul Medicilor din România este organizaţia profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Obiectul principal de activitate al CMR este controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.

Colegiul Medicilor din România are şase domenii principale de activitate:
profesional ştiinţific şi învăţământ; etic şi deontologic; jurisdicţie profesională şi litigii; avizări; economico-social şi administrativ şi organizatoric.

Colegiul Medicilor din Romania

Consilier - Departamentul Avizari

Locatie:

București

Salariu:

100 - 101 €