Autoritatea de Supraveghere Financiara

4.36 din 14 ratinguri

Splaiul Independenței, București, România

Contacteaza Urmareste

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția din Romania care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piețele financiare nebancare: asigurări-reasigurări, piaţă de capital şi pensii private, în scopul asigurării funționalității, stabilității și dinamicii celor trei piețe ca și componente esențiale ale unui sistem financiar sănătos și modern, racordat la modelul European.

ASF este o autoritate orientată către viitor, care îmbină în actul de supraveghere principiile de conformitate cu noutățile pe care le presupune abordarea pe bază de riscuri, în sensul prevenirii și minimizării efectelor acestora. Reperele esențiale ale misiunii ASF sunt asigurarea integrității, transparenței și a funcționării corecte a piețelor financiare nebancare, precum și protejarea intereselor şi drepturilor consumatorilor produselor și serviciilor financiare specifice acestor piețe.

Pentru a-și îndeplini misiunea, ASF sprijină consolidarea piețelor supravegheate și creșterea competitivității acestora, prin crearea unui cadru de reglementare în conformitate cu standardele europene, menit să contribuie la dezvoltarea acestora, în condițiile implementării mecanismelor de supraveghere bazate pe riscuri și a unei abordări preventive. De asemenea, ASF se angajează în activități care să conducă la creșterea nivelului de educație financiară, ca măsură activă de protecție a consumatorilor de servicii și produse financiare nebancare și de creștere a gradului de încredere.

Activitatea si identitatea instituției se sprijină pe valorile pe care ASF le promovează: responsabilitatea, transparența, independența și performanța. Prin promovarea consecventă a acestor valori și desfășurarea activității în condiții de transparență și responsabilitate, ASF își propune reformarea şi modernizarea politicilor și practicilor de reglementare, autorizare și supraveghere cu scopul de a asigura funcționarea entităților în interesul clienților.

Fiind membru al organizaţiilor internaţionale de profil precum EIOPA, IAIS, ESMA, ASF oferă angajaților oportunități de dezvoltare profesională la standarde europene prin participarea la grupuri de lucru, schimburi de experiență, misiuni temporare în cadrul acestor organizații cu atribuții specifice domeniului de activitate al autorității.