Categorii joburi / candidati

Cum joburile difera unul de altul, candidatii nu fac exceptie. Tocmai de aceea am ajustat si costul anunturilor in functie de dificultatea proiectului tau de recrutare. Mai mult, cu noile joburi vei putea ajunge targetat la categoria de candidati pe care vrei sa o atragi.

Blue Collar

Blue Collar

Activitatea candidatilor Blue Collar presupune o muncă fizica, efectuata de obicei pe teren. Poti activa un anunt de acest tip cu 50 de credite.


Categorii

1. Alți funcționari administrativi auxiliari

2. Bucătari

3. Chelneri și barmani

4. Coafori, cosmeticieni și asimilați

5. Supraveghetori clădiri și gospodărie

6. Alți lucrători în servicii personale

7. Vânzători ambulanți și în piețe

8. Vânzători în magazine

9. Casieri și vânzători de bilete

10. Alți vânzători

11. Îngrijitoare copii și asistenți pentru educatori

12. Personal de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătății

13. Lucrători în servicii de protecție

14. Grădinari și cultivatori

15. Crescători de animale

16. Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale

17. Lucrători forestieri și asimilați

18. Pescari și vânători

19. Cultivatori de subzistență

20. Crescători de animale, de subzistență

21. Cultivatori și crescători de animale, de subzistență

22. Pescari, vânători și culegători de subzistență

23. Muncitori constructori și asimilați

24. Muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilați

25. Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați

26. Turnători, tinichigii-cazangii, sudori și formatori și asimilați

27. Forjori, matrițeri și asimilați

28. Mecanici și reparatori de mașini și utilaje

29. Meseriași și muncitori calificați în mecanică fină, artizanat, imprimerie și asimilați

30. Lucrători poligrafi

31. Montatori și reparatori de echipamente electrice

32. Montatori și reparatori de echipamente electronice și de telecomunicații

33. Meseriași și lucrători în industria alimentară

34. Meseriași și lucrători în tratarea lemnului și alți lucrători asimilați

35. Lucrători în industria textilă și confecții

36. Alți meseriași și asimilați

37. Operatori la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor

38. Operatori la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor

39. Operatori la mașini și instalații pentru fabricarea produselor chimice și fotografice

40. Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie

41. Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din materiale textile, blană și piele

42. Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare

43. Operatori la utilaje de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei

44. Alți operatori la mașini și utilaje fixe

45. Asamblori

46. Mecanici de locomotivă și asimilați

47. Conducători auto

48. Conducători de mașini de mare tonaj și autobuze

49. Operatori la instalații mobile

50. Marinari, navigatori și asimilați

51. Menajere, femei de serviciu la hoteluri și birouri

52. Spălători de vehicule, vitrine și geamuri, de rufe și alți spălători manuali

53. Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit

54. Muncitori necalificați în industria minieră și construcții

55. Muncitori necalificați în industria prelucrătoare

56. Muncitori necalificați în transporturi și depozitarea mărfurilor

57. Ajutori de bucătari

58. Prestatori ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilați

59. Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)

60. Gunoieri

61. Alți muncitori necalificați în servicii publice